Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Kritik af tilsyn med PostNord

Søgeord:

18. januar 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1033 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Statsrevisorer: Tilsyn har ikke sikret, at der ikke sker krydssubsidiering på brev- og stykgodsområderne.

 

Folketingets Statsrevisorer afgav fredag beretning om det statsejede PostNords (Post Danmark) regnskabspraksis.

 

Statsrevisorerne konkluderer, at Transportministeriet ikke i tilstrækkelig grad har efterspurgt viden om, hvorvidt Post Danmarks fordeling af fællesomkostninger og prissætning er i overensstemmelse med lovgivningen. Beretningen kan heller ikke afvise fremførte påstande om krydssubsidiering.

 

Hos DTL Danske Vognmænd kalder administrerende direktør Erik Østergaard beretningen for ”noget tandløs”:

 

- Det er jo svært at kritisere Statsrevisorernes rapport. Hvis de ikke har fundet en rygende pistol, så har de jo ikke fundet den. Men omvendt kan det ikke afvises, at den rent faktisk findes. Konsekvensen er, at dét vi har været vidner til i årevis, i værste fald bare får lov at fortsætte: Skattekroner skal fortsat pumpes ind i PostNord for at dække befordringspligten af breve og pakker om end en række partier er begyndt at sætte hælen i i forhold til et åbent checkhæfte til Post Danmark, siger Erik Østergaard.

Ifølge Michael Svane, direktør i DI Transport, kalder sagen på, at der nu snarest findes en politisk afklaring på fremtidens postmarked, herunder befordringspligten, da ingen kan være tjent med den usikkerhed, som hersker for nuværende.

 

Selv om kritikken efter statsrevisorernes skala er en kritik under middel, så er det efter min opfattelse helt afgørende, at der på ingen som helst vis må eller kan stilles spørgsmålstegn ved, om der sker en krydssubsidiering. Derfor forventer jeg også, at Transportministeriet i lyset af kritikken vurderer, hvordan tilsynet kan styrkes, siger Michael Svane og fortsætter:

 

- Jeg har noteret, at Post Danmark løbende har været genstand for undersøgelser om, hvorvidt regnskabsreglerne følges, og at undersøgelserne ikke har påvist krydssubsidiering. Jeg mener imidlertid, at det er i alles interesse at skabe størst mulig sikkerhed for, at der ikke kan skabes nogen form for usikkerhed om, at reglerne ikke efterleves, siger DI Transport-direktøren.

Ifølge brancheorganisationen ITD må transportministeren sikre gennemsigtighed i PostNords regnskaber og fair konkurrence på pakkeområdet.

 

- PostNords danske afdeling har haft alt for let spil til at fastsætte sine egne regler og priser. Statsrevisorerne kritiserer eksempelvis, at ministeriet ikke har ført et tilsyn, der gør det muligt at vurdere om markante avanceforhøjelser på brevområdet har været rimelige og stået i forhold til de faktiske omkostninger. Samtidig påpeger Statsrevisorerne, at Transportministeriet burde have fulgt mere effektivt op over for indberetninger fra whistleblowers om, at der finder krydssubsidiering sted mellem PostNords selskaber. Den kritik kan ministeren ikke sidde overhørig. Han må sikre et fuldstændig gennemsigtigt tilsyn og sætte en stopper for urimelig krydssubsidiering, der er dybt skadelig for de private transportvirksomheder, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk