Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Logistikvirksomheder garderer sig mod dårlig infrastruktur

Søgeord:

19. februar 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

1143 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Nyt forskningsprojekt undersøger konsekvenser af forsinkelser for godstransporten.

 

Risikoen for forsinkelser får logistikvirksomheder til at investere, før hændelsen opstår, og danske infrastrukturanalyser undervurderer de omkostninger, som uforudsigelige hændelser medfører for godstransporten.

 

Sådan lyder nogle af de analyserne i en netop publiceret forskningsrapport udgivet af Kristian Hegner Reinau, lektor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

 

Rapporten ‘Travel time unreliability on critical infrastructure: The impact on freight transport’ analyserer konsekvenserne af forsinkelser forårsaget af uforudsigelige hændelser såsom ulykker, snestorme og oversvømmelser for godstransport på kritisk infrastruktur. Et eksempel på en kritisk infrastruktur er Limfjordstunellen i Aalborg, der danner grundlaget for casestudiet i rapporten.

 

Ifølge forskerholdet regnes der i cost-benefit-analyser af ny infrastruktur på omkostninger af forsinkelser, der opstår som følge af mangel på kapacitet i vejnettet, mens forsinkelser, der opstår som følge af trafikale hændelser såsom trafikuheld, ikke er medtaget i beregningerne.

 

”Det er imidlertid klart, at sådanne hændelser medfører signifikante forsinkelser i Limfjordstunellen, når de forekommer såvel for persontransport som for godstransport. Målet med forskningsprojektet er derfor at belyse, hvilke konsekvenser sådanne forsinkelser har for godstransport på kritisk infrastruktur og hvilke økonomiske omkostninger, dette medfører”, lyder det i rapporten.

Investerer på forhånd

Blandt resultaterne af analysen er, at logistikvirksomheder investerer for at minimere risikoen for at blive forsinket af hændelser på vejen. Eksempler herpå er investering i fremskudte parkeringspladser og terminaler i de større danske byer for at minimere behovet for at køre i morgentrafik og dermed risikoen for at blive forsinket, hvis der opstår hændelser i denne morgentrafik, investering i lyddæmpede lastbiler, der kan bruges til natlevering for at kunne levere om natten og dermed undgå kørsel i morgentrafikken, samt investering i ekstra lastbiler og trailere for at kunne håndtere konsekvenserne af hændelser.

 

”Analysen viser således, at hændelser på kritisk infrastruktur skaber omkostninger for logistikvirksomheder, allerede før de indtræffer, idet virksomhederne investerer for at undgå kørsel i tæt trafik morgen og aften. Det er her, risikoen for hændelser såsom trafikuheld er høj og de potentielle forsinkelser som følge af hændelser også er mest alvorlige på grund af trafikmængden”, fremgår det.

Forsinkelser i logistikkæden

Herudover konkluderes, at forsinkelser kan sprede sig i omfang nedstrøms i logistikoperationerne, og at forsinkelser kan vokse i tidsomfang nedstrøms i logistikoperationerne.

 

”Et eksempel på denne dominoeffekt er, at ét uheld på en motorvej på Sjælland skabte en forsinkelse for nogle af Danske Fragtmænds lastbiler, og denne forsinkelse spredte sig efterfølgende til alle Danske Fragtmænds 27 terminaler, der er fordelt over hele Danmark”.

 

Analysen viste imidlertid også, at lastbiler på omkringliggende veje også forsinkes som følge af hændelser i Limfjordstunellen. Når en hændelse indtræffer i Limfjordstunellen i myldretiden sker der typisk det, at trafikken forsøger at komme over Limfjordsbroen i Aalborg centrum. Sker uheldet om eftermiddagen, hvor trafikken er størst nordpå, er konsekvensen derfor typisk, at trafikken i Aalborg Centrum går i stå på grund af trængsel med massive forsinkelser til følge.

”Analysen af Danske Fragtmænds operation i Aalborg viste, at dette betyder, at de lastbiler der leverer og henter varer i Aalborg syd for fjorden, bliver forsinket, selv om de hverken kører på E45 eller skal krydse fjorden. Når vejene i Aalborg er fyldt op med biler, der holder i kø for at komme over Limfjordsbroen, så bliver det sværere for Danske Fragtmænds lastbiler at komme rundt i byen, og så bliver de også forsinkede”.

Hændelser undervurderes

Ifølge rapporten betyder de fem foregående effekter, at omkostningen for godstransport ved hændelser som trafikuheld på kritisk infrastruktur undervurderes, hvis der i analyser heraf udelukkende fokuseres på omkostningen for de specifikke lastbiler og dermed det gods, der bliver forsinket på vejen ved hændelsen.

 

”I analyser af infrastruktur i Danmark beregnes netop kun omkostningen for de biler, der bliver direkte forsinket ved den trafikale hændelse, og denne beregnes med udgangspunkt i længden af hændelsen. Det må derfor konkluderes, at de omkostninger, der opstår for godstransport som følge af trafikale hændelser på kritisk infrastruktur, undervurderes i danske infrastrukturanalyser på nuværende tidspunkt. Dermed giver nuværende cost-benefit-analyser af nye infrastrukturprojekter ikke et fuldt billede af disse projekters økonomiske konsekvenser for godstransport”, fremgår det af rapporten.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk