Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

National lastbiltransport i vækst

Søgeord:

18. september 2019  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

1545 gange

Læses i øjeblikket af:

1

International godstransport med danske lastbiler falder.

 

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 3 procent i andet kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 4 mia. tonkilometer, når det korrigeres for sæsonudsving.

 

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

 

Stigningen skyldes, at den nationale transport steg 5 procent, mens den internationale transport faldt 3 procent. 80 procent af de danske lastvognes transportarbejde er nationalt, og stigningen fastholder den opadgående trend, der har været i danske lastvognes transportarbejde siden tredje kvartal sidste år.

 

De danske lastbilers vejgodstransport mellem Danmark og udlandet, som kun udgør omtrent en sjettedel af det samlede internationale transportarbejde mellem Danmark og udlandet, er faldet 3 procent. Det dækker over en stigning i transportarbejdet fra Danmark til udlandet på 6 procent og et fald på 11 procent i transportarbejdet i den modsatte retning. De danske lastbilers transportarbejde ud af Danmark er næsten fire gange så stort med 576 mio. tonkilometer som deres transportarbejde ind i landet, som var på 149 mio. tonkilometer i andet kvartal.

Domineres af anlægsarbejde

Over de seneste fire kvartaler har 45 procent af den samlede godsmængde (ton) transporteret internt i Danmark været malm, sten, grus, sand, ler, salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer. 23 procent af godset, der køres til udlandet falder i samme kategori, mens kun 13 procent af godset ind i landet er i den kategori. Landbrugs, skovbrugs-og fiskeriprodukter er med 19 procent og stykgods og bearbejdede varer er med 18 procent de næststørste grupper i den nationale transport.

 

Stykgods og bearbejdede varer fylder mest i den internationale transport. I transporten fra Danmark er det 43 procent og i transporten til Danmark er det 41 procent af den transporterede mængde.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com