Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Rotterdam over før-Covid niveau

Søgeord:

27. oktober 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

198 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Pæne stigninger i godsgennemstrømingen på tværs af segmenter.

 

Europas største godshavn i hollandske Rotterdam er inden for flere forretningssegmenter tilbage på eller over niveauet fra før coronapandemien.

 

Det viser opgørelsen over havnens præstation i tredje kvartal 2021.

 

Godsgennemstrømningen i Rotterdam havn steg til 118,5 mio. ton i Q3, 14,6 procent mere end i samme periode sidste år. Gennemstrømningen var 350,1 mio. ton år til dato - en stigning på 8,6 procent i forhold til samme periode 2020.

 

I løbet af perioden var der en stærk vækst i næsten alle segmenter - især inden for mineralolieprodukter (+13,5 procent), jernmalm og metalskrot (+42 procent), kul (+48,4 procent) og biomasse (+18,7 procent). Containersegmentet er også i stigning (+4,0 procent i tons, +7,8 procent i TEU). De eneste fald var inden for agribulk (-12,8 procent) og LNG (-1,8 procent).

Allard Castelein, administrerende direktør i Port of Rotterdam Authority:

 

- Disse kvartalstal viser, at økonomien fortsætter sin opadgående vej. Hele verden var lukket sidste år på grund af coronapandemien. Nu kører fabrikker, virksomheder og logistik igen for at imødekomme øget efterspørgsel. I hvilket omfang væksten fortsætter, afhænger imidlertid også af, hvor hurtigt akut mangel i nogle led i logistikkæden kan reduceres. Ikke desto mindre ønsker Rotterdams havn at lette denne vækst så meget som muligt. Vi er forpligtet til gode job til nuværende og fremtidige generationer og til fremtidig indtjeningsevne i Holland. Samtidig investerer vi i omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem med mere grøn brint og lavere CO2-udledning.

Flydende bulk

Flydende bulk, det største segment i tonnage, steg med 6,4 procent i forhold til de første tre kvartaler sidste år til 152,1 mio. ton. Omsætningen af råolie (+3 mio. ton) og olieprodukter (+5,7 mio. ton) steg kraftigt. For oliens vedkommende var en af faktorerne, at marginerne har været bedre for raffinaderierne i de seneste uger. Raffinering af mængder i Holland i andet og tredje kvartal var højere end i sammenlignelige kvartaler sidste år. For olieprodukters vedkommende var de vigtigste drivkræfter bag væksten fyringsolie, gasolie og nafta.

 

Importen af brændselsolie steg, især fra Rusland. Produktion og eksport fra Rusland var højere end i 2020. Efterspørgslen efter nafta, et typisk importprodukt, var steget i forhold til sidste år. Importen af gasolie/diesel var lavere, og eksporten var højere, især til USA, delvist som følge af kuldeperioderne i landet. Biobrændstoffer og kemiske produkter klarede sig også godt. LNG-gennemstrømningen svarede mere eller mindre til niveauet i de første ni måneder af 2020.

Tørbulk

Tørbulk-gennemstrømningen steg mere end 27 procent sammenlignet med de første tre kvartaler af 2020. Stigningen i volumen var primært inden for jernmalm og kul. Jernmalms gennemstrømning kollapsede i 2020, fordi der var meget mindre efterspørgsel efter stål på grund af coronakrisen. I år er stålproduktionen til gengæld igen steget kraftigt. Det har også haft indflydelse på gennemstrømningen af koks. Den samlede kulgennemstrømning steg med ikke mindre end 48,4 procent i løbet af de første ni måneder af 2020. Især efterspørgslen efter kul til energiproduktion steg kraftigt som følge af øget efterspørgsel efter energi. Kulfyrede kraftværker har været i drift relativt lange timer, fordi der blev produceret mindre vindenergi i denne periode og gas var knapt og dyrt.

Der var en klar stigning i biomasse-gennemstrømningen i forhold til 2020, hvor der blev fyret mere biomasse i kulfyrede kraftværker. Anden tørlast steg med mere end 12 procent i forhold til de første ni måneder af 2020. Industriproduktionen og byggeriet er taget til efter corona-året 2020, og derfor er efterspørgslen efter råvarer også steget. Kun agribulk-volumen holdt sig på samme niveau som sidste år, hvor det netop var den eneste type tørlast, der steg. På det tidspunkt var der usædvanlig stor efterspørgsel efter landbrugsvarer på grund af en bekymring for truslen om lagermangel. Det betød, at indgående volumen i sidste kvartal var lavere end året før.

Containere

Gennemstrømningen af containere har været høj siden efteråret 2020. Væksten i de første ni måneder af 2021 var 7,8 procent i TEU og 4,0 procent i tons. Gennemstrømningen steg hurtigere i TEU end i ton af en række årsager. Stigningen i gennemstrømningen af tomme beholdere havde en mindre effekt. Den største effekt kom fra det kraftige fald i gennemsnitsvægten af fulde containere. Transportpriserne er steget kraftigt de seneste kvartaler. En konsekvens var, at transporten af relativt tunge varer af lav værdi faldt. Denne effekt var stærkest for eksportcontainere, men den sås også i importen.

 

Ro/ro-gennemstrømningen steg med 5,2 procent sammenlignet med 2020.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk