Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Udsigt til havnetunnel begejstrer

Søgeord:

8. oktober 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

225 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Både DTL og ITD hilser regeringens og København Kommunes tunnelplaner velkommen.

Regeringen og Københavns Kommune har indgået en principaftale om anlægget af en ny kunstig ø – med projektnavnet Lynette Holmen, der vil forlænge Amager mod Nord, skabe 35.000 nye boliger og realisere den årtier gamle drøm om et havnetunnel, der skaber en østlig omfartsvej uden om København Centrom.

 

Aftalen hilses ikke overraksende velkommen i både ITD og DTL.

 

DTL mener, at det bliver til glæde for såvel byudviklingen som trafikafviklingen og miljøet.

 

Aftalen er blevet til på baggrund af et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030. Og Østlig Ringvej – populært kaldet havnetunnelen – er netop et projekt, som har indgået i dette arbejde.

 

- Selv om der nu for alvor tages fat på havnetunnelen af andre og mere visionære årsager end den oprindelige – nemlig tiltagende trafik og tilstopning af hovedstaden – er vi svært tilfredse med aftalen. Havnetunnelen vil ikke alene skulle sikre tilgængelighed til og fra den nye ø ud for Lynetten, og være grundforudsætning for byens videre udvikling. Den vil også løse en hel del af de trængselsproblemer, som godstransporten slås med i det daglige, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

DTL – direktøren var selv som medlem af regeringens infrastrukturkommission i 2006-2008 med til at få Havnetunnelen med ind i kommissionens anbefalinger.

 

Han mener, at en Østlig Ringvej vil rykke afgørende på fremkommeligheden for de transporter, der ikke lige har ærinder i den indre by men skal betjene containerhavnen og den nye bydel samt den nordlige del af hovedstaden. – Mange vognmænd, der kommer til København, har oplevet meningsløst tidsspilde og frustrerende trafikpropper, ikke mindst på ring 2. Denne trafik vil ikke mere skulle igennem byen.

 

- Samtidig vil det skabe plads til en mere effektiv citylogistik, som også var en af trængselskommissionens anbefalinger i sin tid. De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af anlægsfasen kan desuden blive positiv for branchen. Og så skal man ikke glemme, at det i sidste ende vil have en betydning for miljøet. En lastbil i kø-kørsel, brænder næsten en halv liter diesel af ved hver igangsætning, vurderer Erik Østergaard.

Visionær plan

Projektet hilses også velkommen i IT.

 

- I ITD er vi begejstrede for denne visionære infrastrukturplan, som endelig vil give København den ring rundt om byen, som mange andre storbyer i Europa også har. Det er en stor gevinst – ikke bare for hovedstaden – men for hele Danmark. Selvom projektet først står færdigt om mange år, så slutter det cirklen rundt om byen, og det forbedrer adgangen for alle. Projektet vil være til stor gavn for både virksomheder og borgere og vil lede den tunge trafik uden om midtbyen til gavn for trafiksikkerhed, trængsel og miljø. Vi håber, at der kan samles politisk opbakning og afsættes midler, der kan få skubbet projektet i gang hurtigst muligt. Kan den præsenterede økonomiske model gennemføres, vil det også kunne skabe rum for andre tiltrængte infrastrukturprojekter i Danmark, siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk