Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

- Vejpakken tilbageruller mange års fremskridt

Søgeord:

19. maj 2022  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

1121 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Formand Jesper Petersen kiggede tilbage på og frem mod udfordrende tider på Danske Speditørers årsdag.

 

Bestyrelsesformand i Danske Speditører, Jesper Petersen, fremlagde torsdag formiddag bestyrelsens beretning ved brancheorganisationens årsdag, der finder sted i Vejle.

 

Hverken de seneste par år eller den umiddelbare fremtid tegner lysegrøn i kølvandet på tidernes mange udfordringer og trusler, men speditørerne får en vigtig rolle at spille, lød det blandt budskaberne fra formanden.

 

Corona og kapacitet

Jesper Petersen, der i sit daglige virke er administrerende direktør for Road & Logistics hos transport- og logistikvirksomheden NTG, startede med at beskrive Danske Speditørers årsdag som en festdag.

 

Men det er en festdag med ventende tømmermænd i morgen, for udviklingen på det globale speditionsmarked har ikke kun været lysegrøn de senere år – med henvisning til coronapandemien, krigen i Ukraine og enorme forstyrrelser i de globale forsyningskæder. Alle dog punkter, hvor speditørernes ekspertise kan bidrage til positive forandringer, lød det fra Jesper Petersen.

- Markante kapacitetsudfordringer på transportområdet har været en gennemgående faktor i Danske Speditørers arbejde i 2021. Pandemien kastede atter sin mørke skygge både over foreningens arbejde og de rammer, I fik til at udføre jeres arbejde. I foreningen kom vi igennem på grund af jeres forståelse og opbakning. Selvom virkeligheden under pandemiens 2. år viste sig at være fundamentalt forskellig fra de første destruktive og ildevarslende prognoser året før, så medførte de mange restriktioner og forholdsregler en tydelig disruption af de komplicerede logistik- og vareforsyningskæder, lød det fra Jesper Petersen.

 

Han tilføjede, at mens Danmark igen lukkede ned, blev alle mindet om, at transport ikke alene er vigtigt - det er kritisk nødvendigt.

- Når alle andre blev indendørs, så gik I og jeres kolleger på arbejde. Speditørerne sørgede for, at der fortsat var varer til at sætte på hylderne i dagligvarebutikkerne, og speditørerne sørgede for at transportere beskyttelsesmasker og andet nødvendigt udstyr til Danmark og videre til hospitaler, test- og vaccinationscentre - i det hele taget til alle samfundskritiske institutioner.

 

- ’Ever Given’s grundstødning i Suezkanalen tydeliggjorde yderligere sårbarheden i den internationale transport. Leveringsudfordringer som følge af pandemi og forlis påkaldte sig i flere omgange stor opmærksomhed. Det betyder, at spedition og logistik for alvor er blevet en strategisk prioritet hos mange af vores kunder. Vi er i Danmark nu på den anden side af pandemien. Det er godt, og selvom vi alle ønsker at lægge det bag os, så er vi alle opmærksomme på, at logistik- og vareforsyningskæderne endnu ikke er reetablerede. Vi kommer i hvert fald resten af året til at kæmpe med de udfordringer, som følger af begrænsningerne i transportkapaciteten, sagde han.

En pakke, ingen vil have

Et af tidens helt store samtaleemner inden for europæisk vejgodstransport er EU’s Mobilitetspakke – ’Vejpakken’, som – mildest talt – ikke er en blomst, der er groet i Danske Speditørers have.

 

Ifølge Jesper Petersen har speditionsbranchen en fælles opgave i at sikre, at politikerne ikke igen glemmer branchens samfundsmæssige betydning. Den har også brug for gode rammebetingelser, så den kan levere spedition af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, som ikke gør råvarer og forbrugsvarer unødigt dyre, lød det.

 

- I 2021 tog vi endnu engang ”livtag” med implementeringen af EU’s vejpakke, og sagt med en speditørs glimt i øjet, så er vejpakken en af de pakker, ingen rigtig ønsker at modtage. Vejpakkens betydning er pauver. Den får ingen effekt for de ansættelsesvilkår, som chaufførerne tilbydes. Der vil tilmed skulle bruges anseelige ressourcer på overvågning og bureaukrati under håndhævelsen af de nye regler. Og selvom regningen splittes i to – én del som betales af transportkøberne, og én del som betales af skatteyderne – så ender regningen i sidste ende et sted, og det er hos forbrugerne, som får serveret prisforhøjelserne, sagde Jesper Petersen, men fremhævede dog som noget positivt den gode dialog, Danske Speditører har haft med politikere fra de fleste partier og med ministeriet og styrelser.

- Vi har ikke fået alt, hvad vi ønskede, men med gode argumenter og fornuftsbetragtninger har vi sat vores aftryk blandt andet i form af bødefri vejledningsperioder. Vi har også gjort opmærksom på, at vejpakken de facto trækker transportkapacitet ud af markedet. Der var formentlig smukke intentioner hos politikere og i Kommissionen bag kravet om ”return to home base” hver ottende uge og anvendelsen af cabotage-kvoter i internationale kombinerede transportoperationer. Men kravene er reduceret til kedelig symbolpolitik med negative sideeffekter, lød det fra Jesper Petersen, der fortsatte:

 

- Vejpakken udfordrer kapaciteten. Vejpakken reducerer de potentielle klima- og miljøgevinster, vi ellers ville opnå ved fornuftig tilrettelagt transport, og det betyder samlet set, at vejpakken fordyrer transporten. Det kan ikke engang den dygtigste speditør redde, trods vores evne til optimering af transporterne, til at udnytte samspillet mellem de forskellige transportformer og mulige investering i grønnere måder at håndtere godstransport på.

Formanden tilføjede, at han er opmærksom på, at kontrollen med vejpakkens bestemmelser, eksempelvis “return of the vehicle”, sker i hjemlandet, og at det er ikke alle steder i Europa, at kontrollen sker med samme nidkærhed som i Danmark.

 

- Det betyder ulige konkurrence, men også, at vi får de første meldinger om, at udenlandske transportvirksomheder ikke vil fragte gods til og fra Danmark i det omfang, som er nødvendigt. Den udenlandske transport er et nødvendigt supplement til den danske transport, og den er nødvendigt for at opretholde stærke forsyningskæder. Vi har også brug for en moderniseret opfattelse af cabotage. Forhandlingerne i Folketinget om implementeringen af EU’s Vejpakke viste, at det fortsat bør være en prioriteret opgave for foreningen at sikre politikere og myndigheder korrekt viden om cabotagekørslerne. Her er de aktuelle kapacitetsudfordringer sammen med klimaudfordringen for transporten mulige løftestænger til at redefinere opfattelsen, sagde Jesper Petersen.

Håber på dansk nederlag i EU

Hernæst adresserede Jesper Petersen udfordringerne omkring chaufførmangel.

 

- Der er ingen tvivl om, at chauffører i transportbranchen skal have ordentlige vilkår. En del af opgaven med at sikre flere chauffører er at skabe bedre forhold for chaufførerne. Herunder p-pladser. EU-kommissionen har sendt den danske 25-timersregel for lastbilparkering på rastepladser langs motorvejen til EU-domstolen. Indtil videre vil den danske regering kæmpe for reglen, men jeg håber faktisk på, at Danmark taber ved domstolen, sagde formanden.

 

- 25 timers-reglen, som blev indført under den tidligere VLAK-Regering, løser ikke problemet med manglende plads på rastepladserne. 25-timers reglen har ikke givet bedre parkeringsvilkår, men betyder, at chauffører er tvunget til at vælge mellem risikoen for parkeringsbøder eller overtrædelse af køre-hviletidsreglerne. Lastbilchauffører bliver derfor nødt til at parkere i industrikvarterer eller i villakvarterer for at holde deres lovpligtige hvil. Efter at 25-timers reglen er blevet indført, er der udskrevet flere tusinde p-bøder til udenlandske chauffører og vognmænd for brud på reglen. Vi skal ikke underkende de skadelige effekter af, at der er stort fokus på de få enkeltstående sager om dårlige vilkår, som bliver pustet op af særinteresser og pressen, men det giver et helt forkert billede af branchen. Derfor skal vi fremover sammen have fokus på de gode historier. Hvem ønsker en fremtid i en branche, der bliver talt ned i stedet for at nogen ser op til den?

Ros til uddannelser

- Heller ikke hvad angår uddannelse, står vi stille, sagde Jesper Petersen.

 

- Mange års erfaring med at drive speditørelevuddannelsen er i det forgange år videreudviklet til en egentlig international speditøruddannelse. På opfordring fra flere speditører – medlemmer og ikke medlemmer – har Danske Speditører taget initiativ til og drivkraft bag udviklingen af den internationale speditøruddannelse. Det er sket i tæt samarbejde med IBC, International Business College, i Kolding, som er en af vores tre kompetente samarbejdspartnere på uddannelsesområdet. Vi kommer med faglig ekspertise og indsigt. IBC kommer med pædagogisk og undervisningsfaglig kompetence. Sammen med IBC, Aarhus Business College og Roskilde Handelsskole har vi i mere end 30 år udbudt den toårige elevuddannelse som certificeret speditør. Siden vi startede, er mere end 10.000 studerende dimitteret, og de har været og er fortsat en væsentlig hjørnesten i den danske speditionsbranche. Det er de erfaringer, vi nu udnytter i international målestok i et webbaseret uddannelsestilbud. Uddannelsen afholdes i øvrigt for første gang til efteråret.

Ros til medarbejdere og medlemmer

Jesper Petersen sendte herefter han en tak til medarbejdere og medlemmer for stort engagement og opbakning og gav et eksempel på Danske Speditørers medlemsservice.

 

- For nylig blev sekretariatet kontaktet af en medlemsvirksomhed som var kørt fast i kontraktforhandlingerne med en større udenlandsk kunde, og måske især med kundens inhouse-jurist. Aftalerammen var relativt kompliceret, idet den omfattede flere af kundens filialer i forskellige lande, og en forsikringsramme, som også skulle inddrages da kundens filialer fakturerede varerne mellem sig i forbindelse med overdragelsen og tilsvarende fordelte risikoen. I sekretariatet blev aftaleudkastet nøje læst, en relativt enkel løsning formuleret og drøftet med medlemmet og siden telefonisk forelagt den udenlandske kunde og dennes juridiske rådgiver. Og på omkring 15 minutter var der opnået enighed og en præciseret kontrakt kunne underskrives inden samarbejdet – med en væsentlig årlig omsætning – kunne igangsættes. Den slags solstrålehistorier er der flere af, og det viser, hvor vigtigt det er, at vi har et velfungerende sekretariat. Som er til for medlemmerne.

Begmand til rederier

Inden Jesper Petersen rundede formandsberetningen af, fortalte han, at det globale speditionsmarked i 2021 voksede med over 11 procent, hvilket er den største vækst i de seneste 10 år. En vækst som kan tilskrives stigende international handel, men også at fragtraterne på containerfragt er steget betydeligt, og det helt uden sammenhæng med udviklingen i prisen på bunkerfuel.

 

- Og selvom der er optimisme i branchen, så kommer vi også til at opleve modvind, og vi skal værne om vores faglighed og kundernes tillid. For der er brug for større erkendelse af, hvordan international logistik og national transport hænger sammen. Der er brug for et velfungerende såvel internationalt som nationalt transportmarkedet. Vi har brug for både de udenlandske lastbiler og de dygtige danske transportvirksomheder, som benytter sig af den såvel udenlandske som nationale kapacitet for at holde forsyningskæderne kørende. Nøjagtig som vi har brug for luftfragt og jernbaner og transport på havet. Vi kan optimere det rette transportmix efter kundens ønsker. Vi er vant til at agere i et konkurrencepræget miljø, men vi er også optaget af fair og lige konkurrence, sagde Jesper Petersen og tog fløjlshandskerne af:

- Vi har i 2021 igen oplevet økonomisk velpolstrede rederier udvide deres rederierhverv med egentlig spedition. Det kan i visse tilfælde betyde udelukkelse af den uafhængige speditør og selv på kort sigt betyde højere fragtrater. Vi peger ikke fingre ad nogen, men har opfordret til et uafhængigt politisk-juridisk eftersyn. En bekymring og opfordring, vi har rejst politisk over for både regeringen og EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. I øvrigt stærkt sekunderet af de amerikanske myndigheder. Selvom vi ikke har vundet fuldstændig genklang, så ved jeg, at vores bekymring er blevet bemærket. Vi kommer til, både på nationalt og europæisk niveau, at holde fat i bordkanten. Der kommer en god løsning, men det bliver ikke i morgen. Det bliver et længere træk, hvor vi ufortrødent, både når det gælder konkrete sager og principielle debatter, eksempelvis i forbindelse med revisionen af gruppefritagelsen for linjerederier, kommer til at hejse et tydeligt rødt-gult advarselsflag, lød det fra formanden.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk