Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Speditører: Stop nu den cabotag-hetz

Søgeord:

7. november 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2313 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Debatindlæg om social dumping i Jyllandsposten fra transportminister Pia Olsen Dyhr og Jonas Dahl vækker skarp reaktion fra Danske Speditører.

Debatindlæg om social dumping i Jyllandsposten fra transportminister Pia Olsen Dyhr og Jonas Dahl vækker skarp reaktion fra Danske Speditører.I dag skorter det ikke på politikere/ministre, der bidrager med synspunkter i den offentlige debat vedrørende social dumping. Seneste eksempel er Transportminister Pia Olesen Dyhr og Jonas Dahl’s debatindlæg i Jyllandsposten den 4. november 2013.

 

- Lad mig med det samme slå fast, at Danske Speditører naturligvis er af den opfattelse, at ulovlig cabotagekørsel skal straffes og at dette skal ske, med bøder eller anden straf, der svarende til den forseelse der har fundet sted, udtaler administrerende direktør i Danske Speditører Martin Aabak.

 

- Men Danske Speditører er også af den opfattelse, at debatten vedrørende social dumping, specielt når der henses til transportbranchen, har taget en uskøn, unuanceret og udokumenteret drejning, når diverse politikere og andre interessenter ytrer sig på dette område.

Cabotage er lovlig

Når cabotagekørsel nævnes er der en tendens til, at politikere og andre interessenter straks kategoriserer dette ord med ulovlig transport udført af udenlandske chauffører.

 

Intet er mere forkert. Cabotagekørsel i Danmark er lovligt.

 

- Klare EU regler vedrørende cabotagekørsel, giver udenlandske chauffører lov til, at gennemføre 3 transporter i Danmark inden for 7 dage, før de igen skal køre ud af Danmark.

 

Disse regler overholder de udenlandske biler og deres chauffører på bedste vis. De seneste års kontroller på området, viser at der ikke sker overtrædelserne af nævneværdig karakter, fortsætter administrerende direktør Martin Aabak.

Reglerne overholdes

Myndighedernes kontroller, der gennemføres i forbindelse med godstransportloven viser, at der kun i 1,7 pct af de gennemførte kontroller sker overtrædelse af loven. Dette kan være alt fra små administrative overtrædelser til ulovlig cabotagekørsel.

- Nuværende statistik fordeler ikke altid ovenstående forseelser i kategorier, men jeg tør godt vove påstanden om, at under 1 pct. af de samlede overtrædelser der finder sted, vedrører ulovlig cabotagekørsel, siger Aabak.

 

På trods af denne lave hit rade er det nu politisk besluttet, at afsætte 300 mio. kr. de næste 4 år til yderligere kontrol på området.

 

- Måske disse midler kunne bruges bedre på andre områder, hvor social dumping eller anden form for unddragelse trives på et langt højere niveau, siger Martin Aabak og fortsætter:

 

- Men nej – regeringen og deres allierede i denne sag har besluttet sig for, at der er et stort socialt dumping problem placeret i transportbranchen. Dette på trods af, at der reelt ikke foreligger et dokumenteret grundlag for at drage denne konklusion. Tværtimod viser de seneste omtalte kontrolresultater, at der er tale om en meget lille procentdel af disse kontroller der kan henføres til ulovlig cabotage.

Hvorfor denne holdning?

Danske Speditører udpeger cabotagemodstanderne i fagbevægelsen og to ud af tre vognmandsorganisationer som årsag til det politiske vrangbillede. I den forbindelse kritiserer speditørernes brancheorganisationen skarpt, det svenske ”cabotagestudie”, hvor en foreløbig konklusion lige før sommerferien hævdede at kunne dokumentere en betydelig ulovlig cabotage.

 

Danske Speditører mener, at studiet er utroværdigt, fordi det er udarbejdet og finansieret af organisationer med særinteresse i, at cabotagekørsel skal kriminaliseres generelt, uanset om dette sker fuldt ud på lovlig vis med udgangspunkt i de foreskrevne regler fra EU.

 

»Studiet er på alle måde baseret på usikre data og de hovedkonklusioner der fremtræder i studiet, kan således ikke stå til troende og inddrages som et relevant forskningsinput i debatten,« hedder det i pressemeddelelsen.

- Det er på tide, at debatten nu ændrer karakter, således eksisterende lovgivning, statistisk fakta og relevant dokumenteret forskning bliver en del af den kommende debat vedrørende cabotage. Denne debat deltager vi meget gerne i og vi arbejder lige nu sammen i Nordisk Speditør Forbund, med henblik på udgivelsen af et statement, der klart dokumenterer at debatten desværre lige nu er på afveje, siger administrerende direktør Martin Aabak afslutningsvis.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com