Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Stenslag – hvem har ansvaret?

Søgeord:

17. juli 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

3246 gange

Læses i øjeblikket af:

1

ITD og Tryg opfordrer transportvirksomhederne til omtanke.

 

Reglerne for erstatningsansvar ved stenslag, løsrevet is eller tab af gods kan være svære at gennemskue. Man bør derfor som virksomhed være opmærksom på betingelserne for erstatningsansvar, da det afgør, om man er forpligtet til at betale erstatning.

 

Det skriver ITD, der sammen med Tryg understreger, at man somvirksomhed ikke automatisk er ansvarlig for erstatning i forbindelse med stenslag og lignende, som hvis et bagvedkørende køretøj rammes af en sten, der slynges op fra et forankørende køretøjs dæk.

 

- Det kan være svært at gennemskue reglerne for erstatningsansvar og derfor også, om man er forpligtet til at udbetale erstatning ved henvendelser fra en bilist, der har fået et stenslag. Derfor opfordrer ITD og Tryg til, at virksomhederne enten søger juridisk rådgivning eller tager kontakt til deres forsikringsselskab, inden man anerkender at være ansvarlig for en skade eller betaler erstatning direkte til den skadelidte, siger Birgit Hybertz Nielsen, fagkonsulent i Tryg Forsikring.

 

Man skal i situationer med stenslag være opmærksom på to forskellige scenarier.

Sten der slynges op fra vejbanen

Som udgangspunkt kan et køretøj ikke blive holdt ansvarlig for små enkeltstående sten, som slynges op fra vejbanen til skade for en anden bilist. Et simpelt stenslag er en del af den egen risiko, der er forbundet med at færdes som bilist i trafikken. Det vil alene være i særlige tilfælde, at stenslag, som slynges op fra vejbanen, betragtes som et færdselsuheld, og et køretøj derved kan blive holdt ansvarlig for skaden.

Sten eller is, der falder ned fra køretøjet

I forbindelse med sten eller is, der falder ned fra et køretøj, er situationen en anden. Hvis der ligger is på taget af køretøjet eller sten på for eksempel kofanger eller ladkanten, er det sandsynligt, at et stenslag kan ske. I denne situation vil et køretøj, der taber sten, gods eller is fra for eksempel presenning eller taget, kunne blive holdt ansvarlig for skaden.

 

Derfor skal is fjernes inden kørslen startes, og når der køres med sten og grus, skal chaufføren feje køretøjet efter på- og aflæsning, for ellers kan vognmanden blive gjort erstatningsansvarlig.

 

Erstatningsansvaret afhænger dog af, om det er muligt at bevise, at der er sammenhæng mellem hændelsen og skaden, men også af, om skaden kan forbindes til vognmandens køretøj. Med andre ord skal det bevises, at sten, gods eller is kommer fra det forankørende køretøj, hvilket ofte kan være svært. I de tilfælde, hvor den skadelidte bilist kan bevise, at vognmandens køretøj er årsag til skaden, vil det derfor være muligt at blive holdt ansvarlig for skaden.

- Det, man som vognmand skal være opmærksom på, er, at der ifølge dansk ret ikke er et selvstændigt ansvar for traileren, da ansvaret følger trækkeren, det vil sige det motordrevne køretøj. Det betyder, at i tilfælde, hvor ejeren af traileren og ejeren af trækkeren ikke er den samme, kan ejeren af traileren henvise den skadelidte bilist til ejeren af trækkeren, hvis uheldet sker i Danmark. Der kan være andre regler ved kørsel i udlandet, siger Lene Ishøj, jurist i ITD.

 

For en virksomhed bør vurderingen af den enkelte situation afgøre, om man er forpligtet til at yde erstatning. Det gælder eksempelvis i situationer, hvor man som ejer af et køretøj eller en trailer bliver kontaktet af en skadelidt bilejer, som blot har en påstand om, at vognmandens køretøj eller trailer har forårsaget en skade med sten, som er slynget op fra vejbanen, eller hvis sten, gods eller is falder ned fra taget med videre. Her er det skadelidte, som må sandsynliggøre, at sten, grus eller is kommer direkte fra køretøjet eller traileren og ikke fra vejbanen.

Her er det vigtigt at stille relevante spørgsmål til skadelidte omkring:

 

Skadested

Registreringsnummer på trækker og trailer

Hvor kom stenen/genstanden fra?

Hvilken type af gods kørte trækker eller trailer med, og hvordan var det læsset og afdækket?

Omfanget af skaden

Standsede parterne, og hvilken dialog var der på stedet?

Var der andre biler eller lastbiler i nærheden?

Var der andre vidner, der kan bekræfte hændelsen?

Hvad kan du selv gøre for at undgå skader:

Sikre at gods for eksempel grus, sand og lignende er forsvarligt afdækket

Sikre at ladkant, kofanger og lignende er rengjort for sten, sand med videre

Sikre at eventuelt is er fjernet fra presenning før kørsel

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com