Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Nyt selskab i Skive

Søgeord:

25. november 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2264 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Flere transport- og logistiknyheder

Flere transport- og logistiknyheder21. november er selskabet Poul Erik Jeppesen & Søn / Roslev Kranbetjening A/S, Marienlystvej 41, Skive, stiftet med en kapital på 500.000 kr.

 

Kapitalen er opdelt i klasser: A-aktier 375.000 kr., der delvist er indbetalt. B-aktier 125.000 kr., der delvist er indbetalt.

 

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant 375.000 kr. til kurs 100,00, heraf samlet indbetalt 93.750. kr. Indbetalt kontant 125.000 kr., til kurs 100, heraf samlet indbetalt 31.250 kr.

 

Selskabet er stiftet af Marten Ove Bæk Christensen, Tønderingvej 100, Roslev, og chauffør Ib Staunstrup Jeppesen, Marienlystvej 41, Skive.

 

Marten Ove Bæk Christensen (formand), Tønderingvej 100, Roslev, studerende Birte Andersen, Tønderingvej 100, Roslev, plejehjemsassistent Tove Jeppesen, Marienlystvej 41, Skive, og chauffør Ib Staunstrup Jeppesen, Marienlystvej 41, Skive, er indtrådt i selskabets bestyrelse.

Chauffør Ib Staunstrup Jeppesen, Marienlystvej 41, Skive, er samtidig indtrådt i direktionen.

Sidste skiftesamling i P. Bjarne Andersen A/S

I konkursboet P. Bjarne Andersen A/S, Industrihøjen 4, Hanstholm, holdes der afsluttende skiftesamling ved Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, Thisted.

 

Det foregår onsdag 11. december kl. 11.45, hvor udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 36,1346 % til § 95-krav behandles og eventuel stadfæstes.

 

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages fire uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket.

 

Retten i Holstebro, 19.11.2013.

Tidligere transportmand vil saneres

Skifteretten i Horsens har 14. november indledt sag om gældssanering for Jan Mølgaard Kristensen, Elsdyrvej 2, Tørring. Han drev virksomheden JK Transport, Elsdyrvej 2, Tørring.

Enhver der har fordring eller andet krav mod Jan Mølgaard Kristensen opfordres til at anmelde og dokumentere kravet. Fordringen skal være opgjort pr. 14. november, hvor retten har indledt gældssaneringssagen.

 

Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

 

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

 

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Christian Anker Hansen, Ladegaard, Rasmussen & Partnere I/S, Løvenørnsgade 17, Horsens, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

 

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen sluttes med kendelse om gældssanering.

Retten i Horsens, 14. november.

Møde i sag om gældssanering

I gældssaneringssagen for Tanja Skov, Rylevej 31, 2 tv., Silkeborg, indkaldes kreditorerne til møde på skifterettens kontor, Klostermarken 10, Viborg, onsdag 18. december kl. 10 til forhandling om forslaget.

 

Efter forslaget nedskrives al simpel gæld, stiftet inden 24. april i år, til 6,0871 %.

 

Forslag med bilag ligger til eftersyn i skifteretten.

 

Kreditorer, der ikke giver møde til forhandlingen, har ingen indflydelse på skifterettens afgørelse.

 

Tanja Skov drev den personlig ejede virksomhed Skov-Febæk Transport Service v/Tanja Skov, der opererede på følgebilsmarkedet samt Butik Delux.

Sidste skiftesamling i CPH

I konkursboet CPH Spedition & Logistic ApS, Strandvejen 38, Hellerup, holdes der skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 4,54860 % til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 95, tirsdag 17. december kl. 12.

Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, tages ikke i betragtning.

 

Forudsat at udlodningen stadfæstes, og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende og udlodning vil finde sted 20. januar 2014.

 

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, 20. november.

Ændringer hos rederi

Flemming Lorents Steen er 21. november trådt ud af bestyrelsen ved Clipper Group A/S, Sundkrogsgade 19, København Ø.

 

Koncernøkonomidirektør Flemming Lorents Steen, Hulsøvang 31, Rungsted Kyst, er 21. november trådt ind i selskabets direktion.

Bestyrelsesskifte ved Karin Tankers

Mikael Konnerup og Peter Rindom er 1. november trådt ud af bestyrelsen ved Karin Tankers A/S, Solbakkevej 2B, Humlebæk, mens lærer Anne-Marie Bech (formand), Solbakkevej 2B, Humlebæk og Christian Bech-Ravn, Bøgebakken 34, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.

Advokat ind i bestyrelse

Advokat Michael Mardahl Amstrup, Marievej 7, st., Hellerup, er 13. november indtrådt i bestyrelsen ved Stokholm Transport A/S, Kornmarksvej 16, Brøndby.

Kapital ændres i Hjørring

Vedtægterne er 29. august ændret ved V Last Eksport ApS, A F Heidemanns Vej 9, Hjørring, og en kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 21. november. Kapitalen udgør herefter 80.000 kr.

Selskab skifter navn i Højbjerg

Vedtægterne er 20. november ændret ved Cargo 2000 A/S Transport af 2009, Michael Drewsens Vej 14, Højbjerg, hvor navnet er ændret til Cargo 2000 A/S Transport Group.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet, og Claus Brandt, Klintsøvej 4, Vallensbæk Strand, er indtrådt i bestyrelsen.

Brandt indtræder i yderligere et selskab

20. november er vedtægterne ændret ved Cargo 2000 A/S Transport, Michael Drewsens Vej 14-16, Højbjerg. Opdelingen i kapitalklasser er ophævet, og Claus Brandt, Klintsøvej 4, Vallensbæk Strand, er indtrådt i bestyrelsen.

Alf Sørensen tiltræder som formand

20. november er vedtægterne ændret ved Dansk Norsk Trailerservice ApS, Skovbrynet 18, Frederikshavn. Alf Sørensen er samtidig tiltrådt som formand for bestyrelsen.

Slut med transportservice på Fyn

Konkursbehandlingen af Fyns Transportservice ApS, Knorregade 11, Middelfart, er 19. november afsluttet og selskabet opløst.

To ændringer i marts ved JTV Trans

15. marts er vedtægterne ændret ved JTV Trans ApS, Sankelmarksgade 13, København V., og Gutfelt & Partnere A/S er 15. marts udtrådt af selskabets revision.

Lone Frederiksen udtræder af direktion

29. november er Lone Frederiksen udtrådt af direktionen ved LF Distribution ApS, Hegnstoften 9, Taastrup.

Nyt nordjysk redningsselskab

Jørn Simonsen, Østergade 66, Brovst, og Lasse Simonsen, Pile Alle 17, Brovst, har 21. november, ved indbetaling af 80.000 kr. til kurs 100, stiftet et nyt selskab med navnet SOS Dansk Autohjælp Brovst / Nørresundby ApS, Østergade 66, Brovst.

 

Jørn Simonsen er indtrådt i direktionen.

Turistselskab forhøjer kapital

Vedtægterne er 22. november ændret ved Østbirk Turist A/S, Storegade 62, Østbirk, og en kapitalforhøjelse på 910.000 kr. er indbetalt ved konvertering af gæld til kurs 241,75. Kapitalen udgør herefter 1.860.000 kr.

MV Kurer & Transport SmbA taget under konkursbehandling

Ved dekret af 20. november har Sø- og Handelsrettens skifteret taget MV Kurer & Transport SmbA, Holsbjergvej 38, Albertslund, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget 19. november.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst 23. august, og likvidator har været udmeldt 21. oktober.

 

Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, København V.

 

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

 

Enhver med en fordring eller andet krav mod skyldneren opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

 

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, 20. november.

Prøvelse af resterende anmeldte fordringer

I konkursboet Anpartsselskabet af 23.10.2003 (tidl. Ølstrup Vognmandsforretning ApS), Hovergårdevej 17, Ølstrup, Ringkøbing, holdes der i henhold til konkurslovens § 131 møde til prøvelse af resterende anmeldte fordringer.

Mødet afholdes på kurator, advokat Bjarne Korsgaards kontor, Brotorvet 2A, Holstebro, mandag 16. december kl. 10.

 

Kurators indstilling vedlagt anmeldelser med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor fra 2. december, ligesom kopi af indstillingslisten fra samme dato ligger til eftersyn hos Skifteretten i Herning, Haraldsgade 28, Herning.

 

Holstebro, 21. november. Bjarne Korsgaard, advokat.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com