Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Stor forskel på cabotagebøder

Søgeord:

28. oktober 2015  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

801 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Transportministeren giver overblik over bødestørelser i andre EU-lande til Trafikudvalget.

Danmark befinder sig i den dyre ende for cabotagesyndere med en bødesats på 35.000 kroner for alvorlige overtrædelser. Men det er ingenting i forhold til Frankrig, hvor det koster 15.000 euro (ca. 120.000 kroner) at overtræde cabotagereglerne.

I den modsatte ende finder man Storbritannien, hvor det kun koster 200 pund (godt 2.000 kroner) , at køre mere end de tre tilladte cabotagetransporter inden for en uge i forbindelse med en international transport.

 

Det fremgår af et svar til Transportudvalget fra transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt.

 

Det er Kim Christiansen (DF), der via Transportudvalget har bedt ministeren redegøre for bødeniveauet i andre EU-lande i forbindelse med Europa-Kommissions overvejelser om at føre en sag mod Danmark, fordi kommissionen skønner at de danske bødestraffe er urimeligt høje.

Godskørselsloven

Ministeren henviser til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1072/2009, hvor det fremgår:

»at medlemsstaterne  skal fastsætte bestemmelser for overtrædelse af forordningen, herunder ulovlig  cabotagekørsel. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til  overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.«

 

Derfor lægges der i den danske Godskørselslov vægt på, at der ved udmåling af bødestraffen  skal lægges vægt på de økonomiske gevinster, der er opnået eller forsøgt opnået, samt på karakter en af den begåede overtrædelse .

I praksis

Der anbefales som bekendt en bøde på 5.000 kr.  for mindre alvorlige overtrædelser, på 15.000 kr. for alvorlige overtrædelser og  på 35.000 kr. for meget alvorlige overtrædelser.

 

Ulovlig cabotagekørsel anses for en meget alvorlig overtrædelse, der udløser en bøde på 35.000 kr . En alvorlig overtrædelse , der kan udløse en bøde på 15.000  kr. , er eksempelvis manglende fragtbrev, mens eksempelvis manglende  underskrift af afsender på fragtbrevet  er en mindre alvorlig overtrædelse, der kan udløse en bøde på 5.000 kr.

 

Bøden udstedes til transportvirksomheden, og  chaufføren får ikke en bøde.

Sverige

Til besvarelse af spørgsmålet har Trafik og Byggestyrelsen indhentet oplysninger fra myndighederne i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

 

I Sverige er bøden på 40.000 SEK (ca. 32.000 kr.) for enhver overtrædelse af cabotagereglerne.

 

Norge  oplyser, at de ikke har faste bødesatser og at bødestørrelsen varierer fra sag  til sag.

 

Tyskland har vejledende bødesatser, der netop er blevet forhøjet for første gang  i 10 år. Bødesatsen for ulovlig cabotagekørsel og for manglende fragtbrev er på  2.500 € (ca. 18.500 kr.). Hvis fragtbrevet fremlægges efterfølgende, kan der  blot gives en advarsel. Chaufføren får en bøde på 125 € (ca. 900 kr.), hvis vedkommende forsætligt overtræder kravet om fragtbrev.

 

Transport- og Byggestyrelsen har sendt forespørgsel til yderligere tre lande (Finland, Holland og Belgien), der dog endnu ikke har svaret.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com