Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Tag infrastrukturen alvorligt

Søgeord:

2. maj 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

405 gange

Læses i øjeblikket af:

1

ITD: Kommuner skal øremærke penge til investeringer i vejinfrastruktur

 

Kommunal øremærkning af midler til udbygning og forbedring af vejinfrastruktur er vejen til vækst i kommunerne, lyder det fra ITD. Den danske transport- og logistikbranche baserer nemlig en stor del af deres vækst på et velfungerende vejnet – ikke mindst det kommunale. Transportbranchen afventer de kommende forhandlinger om anlægsinvesteringer mellem kommunerne og Finansministeriet med stor interesse.

 

Velfungerende veje er afgørende for, at danskerne kan komme til og fra arbejde. Ligesom de sikrer, at varer effektivt kan transporteres til og fra virksomheder og forbrugere rundt over hele landet. En dugfrisk medlemsundersøgelse blandt vejgodstransportens brancheorganisation – ITD’s medlemmer – viser, at 67 procent af de adspurgte mener, at en vigtig forudsætning for deres virksomheds vækst er en velfungerende vejinfrastruktur. Derfor er de 75.000 km kommunale veje, der findes landet over, en afgørende vækstfaktor for ITD’s medlemmer og det lokale erhvervsliv i landets kommuner.

- Det er afgørende for en virksomhed som min egen og mine kollegaers, at infrastrukturen fungerer. Det betyder, at jeg kan sende mine lastbiler ud med gods uden at skulle risikere skader på materiellet eller forsinkelser i trafikken. For en vognmand er det afgørende faktorer for at kunne generere vækst. Derfor er det også vigtigt, at kommunerne landet over forstår, at man ved at sikre en velfungerende vejinfrastruktur skaber en nødvendig platform for vækst, fordi det er et vigtigt parameter for, at virksomheder etablerer sig i lokalområdet, siger Gert Jakobsen, formand for ITD.

 

En analyse udarbejdet af blandt andet KL og Vejdirektoratet fra marts 2016 viser, at der er et efterslæb på udbedring af de kommunale veje i Danmark på 4,9 milliarder kroner. Kommunerne har meldt ud, at de vil bruge 18 milliarder anlægskroner i 2017, og mange kommuner har meldt ud, at de her vil prioritere kommunale vejinvesteringer først. Men en analyse fra Dansk Vejforening viser samtidig, at kommunerne i 2017 vælger at spare 113 millioner kroner på drift og vedligeholdelse af vejnettet sammenlignet med 2016. Konklusionen er altså, at selv om ambitionen er tilstede, så følges den ikke op af handling.

- Hvis drift og vedligeholdelse af vejnettet ikke tænkes ind og øremærkes i de kommunale budgetter, så hæmmer det vækst- og udviklingsmulighederne for det lokale erhvervsliv og for Danmark som helhed. Det argument understøttes af, at regeringen netop har sendt sin redegørelse om vækst og konkurrenceevne for 2017 på gaden. Den viser blandt andet, at digitalisering og veludbygget transportinfrastruktur er med til at skabe vækst, siger Gert Jakobsen.

 

Og netop regeringen spiller også en vigtig rolle i spørgsmålet om udbedringen af kommunal vejinfrastruktur. Finansministeriet og kommunerne vil inden for den kommende måned indlede diskussionerne om de kommende anlægsinvesteringer for kommunerne. For at kommunerne kan løfte deres ansvar, kræver det også politisk og økonomisk velvilje fra regeringens side. Fra Finansministeriet lægges der traditionelt en stram ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til anlægsinvesteringer, og rammen er blevet væsentligt bremset de seneste år. Derfor kalder ITD’s formand også på, at man finder en mindelig løsning parterne imellem, så man sikrer vækstgrundlaget.

Gert Jakobsen tog budskabet om kommunal øremærkning af penge til veje med til ITD’s medlemmer ved organisationens årlige generalforsamling den 29. april 2017 i Vejle.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com