Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Takstnedsættelse ikke problemfri

Søgeord:

25. august 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

435 gange

Læses i øjeblikket af:

1

DTL ser nye trængsels-problemer.

Prisen over Storebæltsbroen skal barberes ned med 25 procent over en bred kam, hvis det står til regeringen og dens kommende forslag til finanslov. DTL tager lunkent imod forslaget.

 

- Danmark halter bagud i infrastrukturinvesteringer ift. vores nabolande og Produktivitetskommissionens analyser viser, at planlagte statslige investeringer i infrastruktur er faldende fra i år og frem mod 2020. Et betydeligt tab af provenu fra Storebæltsbroen ser vi som et tab af midler til vigtige og presserende investeringer i vejinfrastrukturen. Vognmændene er igennem de seneste år blevet ramt af overhalingsforbud og spærretider for særtransport, samtidig med at trængslen over Fyn stiger, siger administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard.

Nødspor inddrages

- Lige nu diskuteres, at det er nødvendigt at inddrage nødsporet som midlertidig løsning. Vi frygter, at man med forslaget øger trafikken på broen, uden at kapaciteten på begge sider af broen dimensioneres. Det svarer lidt til at træde på speederen og bremsen på samme tid. En takstnedsættelse vil medføre øget personbilstrafik på Fyn og endnu mere trængsel og dermed faldende produktivitet for vognmændene, der ligesom de øvrige bilister skal bruge endnu mere tid i køkørsel. Derfor er det efter vores mening ikke den rigtige rækkefølge at gøre tingene i, understreger Erik Østergaard.

 

- Lad mig minde om, at Storebæltsforbindelsen i sin tid bidrog med 9 mia. kr. til Infrastrukturfonden, som jo så siden er løbet tør for midler, bortset fra en smule tilbageløb fra projekter, der kostede mindre end budgetteret. Inden man kaster sig ud i en umiddelbart sympatisk og populær takstreduktion på Storebælt, bør man nok lige teste, om ikke det var bedre for trafikanterne og samfundet, hvis nogle af de penge fx blev overført til Infrastrukturfonden og brugt til at udvide vejkapaciteten på hver side af broen fx på E20 over Fyn og E45 mellem Århus og Vejle foruden en stribe andre steder over det ganske land. Hvad hjælper det, at spare lidt kroner på at køre over Storebælt, hvis både erhverv og private ikke kan komme frem på resten af vejnettet?

Vigtigere projekter

- Der er en række både presserende og vigtige infrastrukturprojekter, som med fordel kunne fremskyndes eller sættes i gang, fremfor at reducere afgiften over Storebælt. Der er store trafikale problemer mange steder i landet, også på Fyn, og jeg tvivler simpelthen på, at fordelene ved at reducere afgiften kommer i nærheden af at kompensere for ulemperne ved forslaget. Kapacitetsproblemerne er simpelthen for store alt for mange steder, så selv om selve broen isoleret set godt kan klare et øget trafiktryk, så kan omgivelserne faktisk ikke, som det er i dag. Regeringens forslag er ikke groet i vores baghave, slår Erik Østergaard fast.

 

- Jeg håber virkelig, at regeringen har noget mere opfindsomt med på infrastrukturområdet end dette i sin samlede finanslovsfremlæggelse. Danmark halter bagud i forhold til en lang række EU-lande i forbedring af sin infrastruktur, og isoleret set er dette forslag ikke et fremskridt, slutter Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com