Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Klima-værktøj til infrastrukturprojekter

Søgeord:

12. april 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

232 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Nyudviklet beregningsværktøj bliver ny standard for klimaanalyser af CO2-udledning.

 

Vejdirektoratets nye værktøj til at analysere og opgøre CO2-udledninger ved blandt andet planlægnings-, anlægs- og driftsfasen af de store veje bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2-analyser ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet herhjemme.

 

Det oplyser områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet efter et møde med en lang række aktører fra infrastrukturområdet, herunder Banedanmark, Bygningsstyrelsen, kommuner, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri, Asfaltindustrien, Dansk Beton.

 

- Vi står foran en stor opgave, hvis vi som nation skal lykkes med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030,” siger områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet. ”Derfor er det vigtigt, at vi taler samme sprog, så vi kan arbejde ensartet med klimamål på tværs af brancheskel. Til det formål har vi brug for et værktøj, vi alle kan bruge – og som sikrer, at vi anvender de samme metoder, datatyper og måleformer. Og her er vores nye værktøj, det såkaldte VejLCA der fremover kommer til at hedde InfraLCA, yderst velegnet, fordi det er overskueligt og brugervenligt og baseret på den velkendte Excel-platform, der anvendes bredt.

Helt konktret

Helt konkret er InfraLCA et værktøj, der gør det muligt at beregne CO2-emissioner ved en given aktivitet. Dermed kan bygherrer og entreprenører stille krav om CO2-besparelser i udbud og indkøb.

 

Vejdirektoratet har allerede taget InfraLCA i brug til beregningen af klimaeffekterne på forskellige større projekter såsom Nordhavnstunnellen, en mulig ny Kattegatforbindelse og nedrivningen af den gamle Storstrømsbro.

 

Og nu rulles værktøjet altså bredt ud til hele infrastrukturområdet.

 

- Der var bred enighed på mødet om, at det vil være utroligt værdifuldt at have et fælles værktøj som InfraLCA til at måle og stille krav om nedbringelse af CO2-udledningerne,” siger Gert Ahé. ”Det er jo velkendt, at infrastrukturområdet – ikke mindst transportsektoren – direkte som indirekte er en af de store CO2-udledere herhjemme. Derfor er det vigtigt, at vi løser vores del af opgaven med at nedbringe udledningen frem mod 2030.

På baggrund af lanceringen af InfraLCA tidligere på året har Vejdirektoratet allerede igangsat samarbejder med styrelser, kommuner, industrier, brancher, m.fl. med det formål netop at ensarte klimaarbejdet i Danmark. Dette samarbejde skal sikre, at der på nationalt plan arbejdes ud fra samme tilgang indenfor det generelle klimaarbejde, for eksempel angående datagrundlag, analyseværktøj og metodevalg.

 

Herudover implementerer Vejdirektoratet også InfraLCA til anvendelse i de nye klimakrav, som Vejdirektoratet vil stille i kommende udbud.

 

Vejdirektoratet vil løbende udgive nye versioner af InfraLCA, som forventes opdateret minimum én gang årligt på baggrund af nye data og funktionsmuligheder.   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk