Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Danske sandsugere får bedre vilkår

Søgeord:

23. november 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

221 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Lige konkurrence for danske uddybningsfartøjer.

 

Danske skibe, som uddyber havne, holder sejlrender fri og sandfodrer kyster, får nu igen mulighed for at konkurrere på lige vilkår med udenlandske konkurrenter.

 

Uddybningsfartøjerne blev i 2019 ramt af en række den særlige refusionsordning for søfarende på sandsugerfartøjer. Det betød kort fortalt, at det blev dyrere for rederierne at ansætte danske søfolk på skibene og dermed sværere at vinde nye ordrer.

 

Nu vil skatteminister Morten Bødskov med et lovforslag rette op på tidligere forringelser af den såkaldte refusionsordning. Den positive ændring sikrer lige vilkår for uddybningsrederier og dermed mere fair konkurrence inden for EU.

 

Det oplyser brancheorganisationen Danske Rederier.

 

- Den maritime sektor er i hård international konkurrence. Derfor er jeg glad for, at vi i dag skal behandle et forslag, der skal bringe støtten tilbage på et niveau, der svarer til tidligere, og som sikrer sandsugere bedre vilkår og fair konkurrence, siger skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Det vil få betydning for blandt andre rederiet Rohde Nielsen, som har været ramt af forringelserne.

 

- Det er meget positivt, at skatteministeren har forfulgt sagen og nu fremsætter et forslag, der retter op på tidligere forringelser af den danske refusionsordning. Det giver bedre vilkår og sikrer, at det fortsat er attraktivt for sandsugerrederier at drive virksomhed fra Danmark, siger Jeanette Rohde, administrerende direktør for Rohde Nielsen.

 

Danske Rederier har gennem længere tid arbejdet for, at reglerne og lovgivningen blev ændret, og her er man også glade for skatteministerens beslutning om at en lovændring:

 

- Det er ofte på marginalerne, man vinder ordrer i denne branche, og derfor betyder det en hel del, hvor store lønudgifter man har til søfolkene. Dansk skibsfart skal gerne være konkurrencedygtige over en bred kam, og det bidrager denne lovændring til, at vi bliver, siger Jacob K. Clasen, viceadministrerende direktør i Danske Rederier.

Med ændringerne bringes ordningen tilbage på et niveau, der i høj grad svarer til det tidligere rammevilkår.

 

Konkret består ændringerne i at lempe de danske særregler om ”begrænset fart” for sandsugere, så grundlaget for refusion udvides. Rederier kan fremover opnå fuld refusion, når der udføres søtransportaktiviteter i mindst 50 procent af skibets drift. Endelig forhøjes refusionssatsen fra 35 til 37 procent. Ændringerne ligestiller hermed langt hen ad vejen danske uddybningsrederier med de øvrige operatører inden for EU. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com