Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DFDS afholder kapitalmarkedsdag

Søgeord:

18. juni 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

488 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Færge- og ro-ro-rederiet DFDS A/S sætter nye strategiske mål.

 

»Det er DFDS' ambition at fortsætte med at øge omsætningen og indtjeningen betydeligt over de næste fem år med afsæt i medarbejdernes færdigheder, ny teknologi og den brede vifte af services, som vores færge- og logistiknetværk leverer til kunderne.«

 

Sådan indleder DFDS en selskabsmeddelelse inden rederiet i dag afholder kapitalmarkedsdag.

 

Det fremgår af selskabsmeddelelsen, at DFDS i de kommende fem år vil tilbyde flere løsninger til udvalgte industrier, digitalisere services for at accelerere væksten, udvikle og udvide rederiets færge- og logistiknetværk.

 

Ovenstående ”Strategiske søjler” vil være de vigtigste drivkræfter for væksten over de næste fem år sammen med markedsvæksten. For tiden er væksten svækket af fornyet usikkerhed om Brexit og lavere industriproduktion i og omkring Europa.

Sigter efter EBITDA på 5,5 mia. kroner

DFDS finansielle ambition er at opnå et EBITDA på omkring DKK 5,5 mia. i 2023 sammenlignet med DKK 3,6 mia. i 2018. Usikkerheden knyttet til at indfri denne ambition vurderes at være omkring 10%.

 

- Vores ambition overstiger den nuværende beskedne markedsvækst. Derfor er det vores strategi at bruge bredden og styrken af vores netværk som en løftestang til at gøre mere for kunderne og blive mere effektive. På den måde sigter vi på at vokse betydeligt over de næste fem år, siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

De fire strategisøjler

Flere løsninger til udvalgte industrier

Vækst gennem yderligere specialisering og udvikling af 'end-to-end' løsninger til bilproducenter, skov- & metalvirksomheder samt kølelogistik-kunder. Væksten forventes også at omfatte målrettede virksomhedskøb.

 

Digitalisere services for at accelerere væksten

Gøre services nemmere tilgængelige og mere omkostningseffektive for speditører og andre kunder gennem digitale løsninger. Digitalisere kerne-operativ-

systemer for yderligere effektivisering af driften.

 

Udvikle og udvide færge- og logistiknetværkene

Opnå forretningsplanens langsigtede mål for det nye forretningsområde Mediterranean. Høste fordele fra nybygninger med lavere enhedsomkostninger, projekter for konstant forbedring og stordriftsfordele gennem virksomhedskøb.

 

Skabe mere værdi for passagerer

Udvikling af kundeoplevelsen for passagerer på både cruise- og transportruter.

 

De fire strategisøjler består af både organiske og strukturelle initiativer, herunder virksomhedskøb.

Den finansielle ambition

Den finansielle ambition understøttes af estimater af effekten af initiativerne i de fire strategisøjler, herunder en struktur for at følge og måle udviklingen.

 

Ambitionen indebærer en stigning i EBITDA på DKK 1,9 mia. fra DKK 3,6 mia. i 2018 til DKK 5,5 mia. i 2023. Stigningen forventes opnået med en tredjedel fra organisk vækst og initiativer, en tredjedel fra opfyldelse af Mediterraneans forretningsplan og en tredjedel fra virksomhedskøb.

 

For de fire år 2020-2023 forventes de organiske netto-investeringer, dvs. eksklusive virksomhedskøb, at udgøre omkring DKK 5 mia., hvilket blandt andet omfatter levering af fem nybygninger: tre fragtfærger (ro-ro) og to kombinerede fragt- og passagerfærger (ro-pax). Som tidligere meddelt forventes investeringerne at udgøre omkring DKK 2,8 mia. i 2019.

Mål for afkastet af den investerede kapital (ROIC)

DFDS forventer at blive ved med at skabe betydelig værdi til aktionærerne over de næste fem år. DFDS' kapitalomkostning (WACC) er i dag beregnet til 5,0%. Før stigningen i den finansielle gearing, forårsaget af købet af U. N. Ro-Ro, var WACC beregnet til 6,5%.

 

DFDS' minimumsmål for ROIC knyttet til driften og investeringsbeslutninger ændres derfor til 8% fra 10%. Den finansielle ambition for 2023 svarer til en ROIC på 13-14%.

Kapitalmarkedsdag

DFDS afholder i dag en kapitalmarkedsdag, hvor de fire strategisøjler og de nye ambitioner præsenteres for institutionelle investorer og analytikere. Slides fra dagen vil være tilgængelige fra 10.30 her. En video af CEO Torben Carlsens præsentation, der begynder 10.30, vil være tilgængelig hurtigst muligt efter den afsluttes og vil være tilgængelig her.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk