Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

DFDS barberer 1,6 mia. kroner af driftsforventning

Søgeord:

7. maj 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1005 gange

Læses i øjeblikket af:

0

OPDATERET: Færge og ro-ro-rederiert fortsætter driften af alle fragtforbindelser.

 

DFDS A/S har udsendt færge- og ro-ro-rederiets nøgletal for 1. kvartal 2019. Her er Covid-19 epidemien ikke overraskende øverst på dagsordnen.

Om håndteringen af Covid-19 skriver DFDS A/S, at der på kort sigt er fokus på at begrænse virusepidemiens påvirkning af indtjeningen og likviditeten. Rederiet fremhæver, at alle fragtaktiviteter fortsat er i drift og ledelsen vurderer, at den finansielle position fortsat er stærk. 

 

Men det fremgår også, at DFDS A/S driftsresultat (EBITDA) for hele 2020 vil blive reduceret fra tidligere forventet 3,6 milliarder kroner ned mod 2,0 mia. kroner.

 

Omsætningen faldt i første kvartal med en procent til 3,8 milliarder kroner og EBITDA faldt med 10 procent til 610 mio. kroner.

De omfattende rejserestriktioner, der er blevet indført i størstedelen af Europa har ikke overraskende reduceret indtjeningen fra passagertrafikken.

Trods betydelige udfordringer i de sidste uger af 1. kvartal har DFDS A/S formået at forbedre resultatet på ruterne i Østersøen.

DFDS A/S har også skruet ned for investeringsplanerne. Hvor der tidligere var planlagt investeringer for 2,3 mia. kroner er det nu nedjusteret til 1,6 mia. kroner.

 

- Vi tilpasser driften, så vores transportløsninger i Europa forbliver pålidelige og effektive. Vores stærke netværk og erfarne medarbejdere gør, at vi er klar til at håndtere både udfordringer og muligheder, siger Torben Carlsen, CEO.

To ruter suspenderet

Covid-19s påvirkning af omsætning og indtjening var begrænset indtil midten af marts, især for fragt. Fra midten af marts blev to passagerruter suspenderet, og passagerfarten på andre ruter reduceredes til kun anerkendelsesværdige rejser. 

 

Fragtaktiviteterne blev også negativt påvirket fra midten af marts.

 

Forventning 2020

Om forventningerne til resten af 2020 skriver rederiet:

 

»Som følge af den nuværende ekstraordinært høje usikkerhed kan forventningen og dens forudsætninger ændre sig betydeligt i årets løb.

EBITDA før særlige poster for 2020 vil sandsynligvis blive reduceret ned mod DKK 2 mia. Forventningen – der er behæftet med betydelig større usikkerhed end sædvanligt – bygger på en række forudsætninger, hvoraf vigtige elementer er udviklingen i fragtmængder og rejserestriktioners påvirkning af passagerruters drift og antal passagerer.

Den nuværende suspension af passageraktiviteter indebærer en betydelig økonomisk påvirkning, der vil kunne udgøre op til omkring 60 procent af den potentielle nedgang i EBITDA i 2020 sammenlignet med 2019.«

Fragt og logistik

I den engelsk-sprogede udgave af kvartalsregnskabet fremstår det, at fragtfærge og logistikaktivteterne faldt med 11 procent i marts måned i forhold til den foregående måned, men var på niveau med samme måned i 2019. I april blev situationen markant forværret, da  fragtfærgevolumenerne faldet med 24 procent og logistikvolumenerne faldt med hele 38 procent.

 

DFDS A/S forventer en gradvis genopretning vil starte i juni og fortsætte resten fåret. Volumentilvæksten forventes dog at være negativ i perioden og for hele 2020.

 

DFDS ledelse skriver, at fragtfærge volumenerne antages at ville falde med 15 procent for hele 2020 og et tilsvarende fald på logistikvolumener.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk