Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Mindre gods – bedre økonomisk resultat

Søgeord:

22. marts 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

336 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Havnen i Rotterdam gik ned på volumener, men fandt sund økonomisk balance.

 

Europas travleste godshavn i hollandske Rotterdam kom ud af corona-året 2020 med et fald i godsmængderne, men til gengæld med et fornuftigt økonomisk resultat - hovedsageligt på grund af engangsposter og omkostningsbesparelser.

 

Driftsresultatet før renter, afskrivninger og skatter var 477,5 mio. euro mod 433,4 mio. euro i 2019, mens nettoresultatet landede på 351,7 mio. euro mod 238,9 mio. euro i 2019.

 

Den samlede volumen lå på 436,8 mio. ton2, og havnen er dermed fortsat langt den travleste godshavn i Europa.

 

I løbet af det første halvår faldt det samlede gennemløb med 9,1 procent. I andet halvår var faldet imidlertid 4,6 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Derfor var faldet for 2020 som helhed begrænset til 6,9 procent.

Volumenændringerne kan i vid udstrækning tilskrives corona-recessionen. De største fald fandt havnen blandt andet ved volumen i jernmalm (-24,5 procent), kul (-22,8 procent), råolie (-10,2 procent) og mineralolieprodukter (-11,9 procent). Faldet i containere var begrænset (-1,2 procent i ton, -3,2 procent i TEU). Stigninger blev set i gennemstrømningen af agribulk (+ 4,8 procent) og biomasse (+ 108,3 procent).

 

Allard Castelein, administrerende direktør i Port of Rotterdam Authority:

 

- I et ekstraordinært år var Rotterdam Havn fuldt operationel, så varer og råvarer fortsatte med at finde vej til forbrugere og virksomheder. Jeg takker alle, der har ydet et bidrag: vores kunder, nautiske tjenesteudbydere og de logistiske partnere. Min specielle tak går til vores kolleger i havnemyndigheden. På trods af coronakrisen præsterede havnemyndigheden et bedre økonomisk resultat. I samarbejde med regeringen, havnens erhvervsliv og partnere har vi gjort store fremskridt på vejen mod et bæredygtigt energisystem og reduktion af kulstofemissioner. På denne måde har vi indflydelse. Jeg er stolt af disse resultater, siger havnens øverste direktør.

Fordelt på segmenter

Gennemstrømning af tørlast i 2020 (63,8 mio. ton) faldt kraftigt sammenlignet med 2019 (74,5 mio. ton). Indkommende jernmalm og koks var nede, hovedsageligt på grund af det store fald i tysk stålproduktion. Gennemstrømningen af energikul var lavere end i 2019. Dets andel i elproduktion, som allerede var faldet som et resultat af pandemien, faldt endnu mere af på grund af stærk konkurrence fra sol-, gas- og rekordhøj vindproduktion. Et kulfyret kraftværk på Maasvlakte blev også lukket ned. En positiv undtagelse var stigningen i biomassens kapacitet, hvoraf mere blev brugt i Amer9-kraftværket i Geertruidenberg.

 

I alt 192 mio. tons flydende bulk blev håndteret mod 211,2 mio. tons sidste år. Gennemstrømningen af råolie faldt på grund af mindre efterspørgsel efter olieprodukter. For eksempel kollapsede efterspørgslen efter petroleum, da lufttrafikken næsten stoppede på grund af coronavirus. Raffinaderier reagerede på faldende efterspørgsel ved at producere mindre og reducere kapacitetsudnyttelsen. For olieprodukter skyldtes faldet primært mindre gennemstrømning af brændselsolie og gasolie/diesel.

Et lyspunkt var stigningen i gennemstrømningen af anden flydende bulk. I denne gruppe var der en stærk præstation i gennemstrømningen af biobrændstoffer og især biodiesel. Det førte til en styrkelse af Rotterdams position som knudepunkt for dette produkt.

 

Containerkapacitet i 2020 var uforudsigelig på grund af pandemien. Gennemstrømningsmængderne i anden halvdel af 2020 var højere end i 2019 - 76,4 mio. tons mod 75,7 mio. tons.

 

Allard Castelein er optimist for 2021:

 

- Erhvervslivet i Rotterdam havns positivitet, når det kommer til at bevare vores stærke konkurrenceposition og førende rolle, betyder, at vi kan have tiltro til havnens fremtid. Det er her, hvor morgendagens penge bliver tjent, hvorfor havnemyndigheden selv forventer at investere omkring 1,5 mia. euro over de næste fem år i energiomstilling, digitalisering og infrastruktur. Og så er vi drivkraften bag beskæftigelse, indkomst og velstand for Holland. Ved at træffe stærke beslutninger og med den målrettede indsats fra lokale, regionale og nationale myndigheder vil det være muligt at få mest muligt ud af det potentiale, der skabes af maskinrummet i Rotterdam, og til at øge Hollands indtjeningskapacitet, siger direktøren.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk