Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Tilladelse til at uddybe sejlrenden i Thyborøn Kanal

Søgeord:

3. november 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

227 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Jubel på Thyborøn Havn, der kan gå i gang med uddybningen næste år.

»Det er stort – det er meget stort!«

 

Sådan indleder Thyborøn Havn en pressemeddelelse om at 10 års arbejde for at få lov til at uddybe Thyborøn Kanal og dermed i indsejlingen til havnen forøget nu endeligt har båret frugt.

 

»Efter overdragelsen af oprensningsansvaret i 2019 indsendte vi straks en ansøgning til Kystdirektoratet om miljøtilladelse til at foretage uddybningen af indsejlingen til Thyborøn Havn. I disse COVID-19 tider har det taget tid at få ansøgningen behandlet og få et endeligt svar herpå. Men nu er det en realitet, tilladelsen er i hus, og det er simpelthen en kæmpe fornøjelse,« skriver Thyborøn Havn.

Større fartøjer

I lighed med andre erhvervshavne er Thyborøn nødt til at følge med udviklingen hos kunderne, der anvender stadigt større fiskefartøjer og fragtskibe. Derfor har uddybningen afgørende betydning for havnens fremtid.

»Thyborøn Havn udvikler sig, og det samme gør vores kunders fartøjer. Fartøjerne har det med at blive større og det indenfor alle havnens forretningsområder. Vi oplever at større og større godsfartøjer anløber Thyborøn Havn. Industrifiskernes fartøjer, der lander fisk til fiskemelsfabrikken, bliver også større og større, hver gang der bygges nye. Også offshore fartøjerne vokser i størrelse i takt med, at havvindmøllerne bliver større. Der er bare et tiltagende behov for øget vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn i Thyborøn Kanal. De otte meter vanddybde, som staten garanterede, vil ikke kunne blive ved med at kunne slå til. 10 år har været længe at vente på at kunne følge med udviklingen og udvide kapaciteten i indsejlingen, så den vil kunne følge med de tiltagende behov for øget vanddybde. Derfor besluttede vi som havn at arbejde os hen imod selv at kunne foretage investeringen.«

Uddybning trin for trin

Første skridt til uddybningen var at få overdraget oprensningsansvaret fra staten. Det lykkedes i 2019. Herefter ansøgte havnen med det samme om miljøtilladelse til at forestå selve uddybningen. Den er nu i hus.

»Planlægningen af uddybningen har været i gang under hele processen, og nu glæder vi os så til at komme i gang med de indledende tiltag til at forestå selve uddybningen og få opgaven sendt i udbud.«

 

Udnyttelse af materialet

»Med vestjysk sindighed gør vi os meget umage med at få mest muligt potentiale ud af de investeringer, som vi foretager. Uddybningen af indsejlingen i Thyborøn Kanal er en stor investering for Thyborøn Havn. Derfor har vi også arbejdet nøje med at finde en god anvendelse til det materiale, der vil blive fjernet under uddybningen af indsejlingen, så vi opnår det helt optimale udbytte.«

Thyborøn Havn har brug for en udvidelse af sine arealer til en støt stigende godsaktivitet. Det giver rigtig god synergi at udnytte materialet fra uddybningen til en decideret havneudvidelse i Sydhavnen. Det er derfor besluttet at anvende materialet til opfyldning og derved indvinding af et nyt område syd for havnen, som der i fremtiden vil kunne etableres nye havnearealer på.

 

Først næste år

I første omgang vil de forberedende tiltag til modtagelse af materialet fra uddybningen i Sydhavnen blive udført. En kølevandsrende til virksomheden FMC vil blive flyttet længere mod syd, og der skal indarbejdes hensyn til vindmølledæmningen på Rønland, så den ikke på noget tidspunkt bliver sat ud af drift under opfyldningen. Disse aktiviteter vil komme til at præge foråret 2021.

I maj og juni måned kan der af miljømæssige hensyn ikke uddybes i Thyborøn Kanal. Selve uddybningen forventes derfor at ville kunne sættes i gang i sensommeren 2021.

 

»Ved udgangen af 2021 håber vi således endelig at have en sejlrende med 10 m vanddybde ind til Thyborøn Havn, hele vejen ned til Sydhavnen - og det bliver helt fantastisk spændende at komme videre med. Vi glæder os meget til selve uddybningsarbejdet og til at kunne tilbyde den nye vanddybde for havnens kunder om bare cirka et års tid.«   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk