Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

USA-støtte til  Zero-Emission Shipping

Søgeord:

2. juni 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

289 gange

Læses i øjeblikket af:

0

USA går sammen med Norge og Danmark og flere andre lande om støtte til fremtidens nul-emissionsskibsfart.

 

Regeringerne i Washington, Oslo og København går nu sammen med Global Maritime Forum og Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping om at fremme initiativer, der kan fungere som spydspids for udviklingen af løsninger, der kan medvirke til at de-karbonisere de maritime værdikæder.

 

Selv om skibsfarten allerede i dag flytter mellem 80 og 90 procent af verdenshandlen med den laveste CO2-udledning per transporteret tons, set i forhold til godstog, lastbiler, varebiler og fly, så bidrager rederiernes skibe samlet set med 2-3 procent af Verdens samlede CO2-udledning.

Fortsætter verdenshandlen med at vokse år for år, som forventet, så kan skibsfartens udledning være øget med 50-250 procent allerede i 2050, hvis der ikke allerede nu iværksættes en øjeblikkelig og samordnet indsats.

Regeringerne i Danmark, Norge og USA, har sammen med Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping annonceret, at de vil stille sig i spidsen for en ny Zero-Emission Shipping Mission som en del af Mission Innovation.

Missionen har til formål at fremskynde internationalt offentligt-private samarbejder for at skalere og implementere nye grønne maritime løsninger og sætte international skibsfart på en ambitiøs nulemissionskurs.

 

Missionen vil også blive støttet af regeringerne i Indien, Marokko, Storbritannien, Singapore, Frankrig, Ghana og Sydkorea.

Grøn skibfart kræver samarbejde

- I Danmark mener vi, at en grønnere fremtid er mulig - hvis vi arbejder sammen. Som en af verdens største maritime lande har Danmark indledt Zero-Emission Shipping Mission med store partnere fra den offentlige og den private sektor fra hele verden. Vores fælles mål er at gøre nulemissionsskibe til det naturlige valg for skibsejere, når de fornyer deres flåde, udtalte Simon Kollerup, dansk minister for industri, forretning og økonomi.

 

- Dekarboniseringen af skibsfarten vil resultere i en voksende global efterspørgsel efter klimateknologi i de kommende år. Norges og andre landes førende position inden for grøn skibsfart kan blive en vigtig konkurrencemæssig fordel, hvilket giver den maritime industri et enormt vækstpotentiale på internationale markeder, udtalte Sveinung Rotevatn, norsk minister for klima og miljø.

 

- Gennem frygtløs teknologisk innovation, ambitiøs implementering af ren energi og konstruktivt internationalt samarbejde kan vi opbygge en netto-kulstoføkonomi, der skaber millioner af arbejdspladser og løfter vores borgere til større velstand, sagde Jennifer Granholm, amerikansk energiminister.

De tre hovedmål for Zero-Emission Shipping Mission er:

Udvikle, demonstrere og implementere nulemissionsbrændstoffer, skibe og brændstofinfrastruktur på en koordineret måde langs hele værdikæden.

 

I 2030 udgør skibe, der er i stand til at sejle på brintbaserede nulemissionsbrændstoffer - såsom grøn brint, grøn ammoniak, grøn methanol og avancerede biobrændstoffer - mindst 5 procent af den globale oceangående handelsflåde målt på brændstofforbrug.

I 2030 er mindst 200 af disse skibe, der er brændstoffri, uden emissioner i drift og bruger disse brændstoffer på tværs af deres vigtigste oceanruter.

 

- Shipping er på randen af en ren energi-revolution. For at sætte den globale søfartsindustri på en klimaindrettet kurs og nå målene i Parisaftalen skal nulemissionsskibe være det dominerende og konkurrencedygtige valg inden udgangen af dette årti. Zero-Emission Shipping Mission vil fremskynde offentlig og privat indsats rundt om i verden for at gøre en nulemissionsflåde til virkelighed inden 2030, ”sagde Johannah Christensen, administrerende direktør for Global Maritime Forum.

- Skibsfartsindustrien er nødt til at dekarbonisere for at være en del af løsningen på klimakrisen. Det bliver ikke let, og vi har ikke meget tid, men det er muligt, og nu er det tid til at handle. Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping handler om at fremskynde overgangen ved at finde løsninger gennem samarbejde med partnere på tværs af økosystemet. Med vores partnere er vi stolte og begejstrede for at lede denne meget vigtige Zero Emission Shipping Mission, sagde Bo Cerup-Simonsen, administrerende direktør for Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

 

Zero-Emission Shipping Mission er en del af Mission Innovation, et globalt initiativ fra 22 lande og Europa-Kommissionen, der har til formål at katalysere handlinger og stå i spidsen for et årti med innovation for at drive globale investeringer i forskning, udvikling og demonstrationer af ren energi.

Målet er at gøre ren energi overkommelig, attraktiv og tilgængelig i hele dette årti for at fremskynde handlingen mod Parisaftalen og nul nulveje. Mission Innovation blev annonceret på COP21 den 30. november 2015, da verdensledere mødtes i Paris for at forpligte sig til en ambitiøs indsats for at bekæmpe klimaændringer.

Den anden fase af Mission Innovation (MI 2.0) blev lanceret på Innovating to Net Zero Summit i Chile den 2. juni 2021.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk