Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

To rederier meldes til politiet

Søgeord:

19. september 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

373 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ingen respekt for svovlkrav.

Miljøstyrelsen politianmelder nu yderligere to rederier, som udleder for meget svovl. I alt er 19 rederier dermed blevet meldt til politiet siden 2015. Danske Rederier støtter den konsekvente indsats fra myndighederne.

 

I de seneste to år har en såkaldt sniffer på Storebæltsbroen holdt godt øje med, hvad der kom op af skorstenene på skibene i de danske farvande. I den første tid blev sniffer-overvågningen også foretaget fra et fly, og for nylig overgik denne del af overvågningen til en helikopter. Den samlede kontrolindsats har allerede ført til, at flere svovlsyndere er blevet opdaget.

19 anmeldelser

Miljøstyrelsen har nu anmeldt yderligere to skibe til politiet for at udlede for meget svovl, og det bringer det samlede antal politianmeldelser op på 19.

 

-Langt de fleste rederier overholder reglerne, men der er desværre stadig nogle, der udleder for meget svovl. Derfor lægger vi et stort arbejde i at kontrollere skibe i danske havne og farvande, og jeg er glad for, at det ser ud til at bære frugt, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen.

 

Ifølge reglerne må skibenes brændstof max. indeholde 0,1 procent svovl. Med snifferovervågningen får man et langt mere detaljeret billede af, om skibene overholder svovlreglerne i danske farvande, end hvis man alene havde olieprøver, som udgør bevismaterialet i politianmeldelserne.

Lige vilkår

Overvågningen er samtidig med til at sikre lige konkurrencevilkår i skibsfarten, så der ikke sejles på billigt brændstof med for meget svovl. Og det er vigtigt for branchen, at alle lever op til miljøkravene, mener Danske Rederier.

 

-De rederier, der overholder loven, bliver ramt på konkurrenceevnen, hvis der kan snydes med brændstoffet. Der er mange penge på spil, da der kan spares millioner ved at købe det billigere og forurenende brændstof. Vi er derfor glade for, at der er en konsekvent indsats over for skibe, som bryder reglerne. De gode erfaringer med håndhævelse af reglerne fra Danmark skal vi bruge internationalt, når reglerne træder i kraft globalt, siger Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier.

Svovlkravet på max. 0,1 procent i Nordsøen og Østersøen er strengere end mange andre steder, men også globalt er der hårdere miljøkrav på vej. Fra 2020 må skibe maksimalt sejle på brændstof, der indeholder 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag. I Nordsøen og Østersøen og i farvandet omkring Nordamerika er grænsen fortsat 0,1 procent efter 2020.

 

Alle farvande skal med

Miljøstyrelsen har, siden de skærpede regler trådte i kraft, politianmeldt 19 skibe på baggrund af udtagne olieprøver, der har vist for højt indhold af svovl. Indtil nu har det ført til to bøder på hhv. 375.000 kr for en større overtrædelse og 30.000 kr. for en mindre overtrædelse. I oktober 2016 vedtog medlemslandene i FN’s søfartsorganisation IMO, at også verdens øvrige farvande skal omfattes af skærpede svovlkrav. IMO besluttede, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag, med mindre skibet anvender ren teknologi.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com