Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Toldkodeks-IT udsat til 2019?

Søgeord:

6. januar 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1006 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Danske Speditører: Stadig mange uafklarede spørgsmål om EU-toldkodeksen.

Efter mange måneders forberedelse har SKAT netop meldt ud om de ændringer af toldprocedurerne, der træder i kraft 1. maj 2016.

 

Speditører, der fortager fortoldninger på vegne af deres kunder, skal være opmærksomme på, at to af de eksisterende toldprocedurer ophører eller ændrer sig væsentligt 1. maj 2016. Det drejer sig om ”Aktiv forædling – tilbagebetaling” og ”Toldoplag type D”.

 

Samtidig vil der træde nye regler i kraft om sikkerhedsstillelse, der betyder, at der fremover både skal stilles sikkerhed for opstået og potentiel toldskyld.

 

Begge dele bliver omtalt og uddybet på SKAT’s hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1345&vId=0&lang=DA

 

SKAT vil gøre tre ting for at informere virksomhederne:

-        I begyndelsen af januar sender SKAT breve ud til virksomheder, der har en bevilling, som ophører.

-        I slutningen af januar sender SKAT et generelt informationsbrev til samtlige virksomheder med bevillinger.

 

-        I marts vil SKAT skrive til alle virksomheder omfattet af en bevilling, der fortsætter, for at redegøre for konsekvenserne for virksomheden af overgangen til den nye EU-toldkodeks.

 

I alle brevene fra SKAT til virksomhederne står der nederst, at de er velkomne til at kontakte SKAT på eut@skat.dk eller telefon 72 22 12 12, hvis de har spørgsmål. Har virksomheder brug for individuel vejledning, kan de henvende sig til SKAT for at booke et møde i uge 5 og 6.

 

Stadig lidt betænkelige

Danske Speditører er dog stadig en smule betænkelig ved, at der rent faktisk stadig er mangt og meget om EU-toldkodeksen, som erhvervslivet helt mangler svar på, eller som erhvervslivet kun har fået et meget foreløbigt bud på.

- Det lader til, at SKAT og skatteministeriets departement har fået langt mere styr på det, der skal træde i kraft 1. maj 2016. Det er godt, særligt hvis vi tænker på, hvor meget usikkerhed der var, da vi holdt Toldkonference i midten af september 2015. Men jeg bliver nødt til at sige, at der stadig er mange praktiske spørgsmål om de skærpede krav om sikkerhedsstillelse, der står hen i det uvisse, siger Henrik Beck, der er politik- og kommunikationschef i Danske Speditører.

 

Hvem skal gøre hvad?

Sammen med Danmarks Rederiforening og Danmarks Skibsmæglerforening skrev Danske Speditører allerede den 24. oktober 2015 til SKAT for at spørge til de praktiske procedurer om registrering i toldsystemerne, og mere specifikt til hvilke af de involverede parter, der skal stille sikkerhed for opstået og potentiel toldskyld og i hvilke situationer.

 

De tre organisationer bad SKAT komme med et udspil til en procesbeskrivelse, der efterfølgende kan bruges i kommunikationen med medlemsvirksomhederne om hvem, der skal gøre hvad i følgende situationer:

 

1)     Lastbil, herunder på færge, med gods fra tredjeland

2)     Skibscontainer med varer fra tredjeland

3)     Bulk-skibslast med last fra tredjeland, både tørlast og tankskibe

4)     Kurerforsendelse med varer fra tredjeland

5)     Tredjelandsvarer til genudførsel eller i transit.

 

Nye IT-løsninger i 2017 eller 2019

Siden midten af oktober 2015 har Danske Speditører og en lang række andre erhvervsorganisationer holdt mange møder med SKAT om EU-toldkodeksen. På det seneste møde har repræsentanter for Danske Speditører endnu en gang rejst spørgsmålet om, hvornår de dele af EU-toldkodeksen, der kræver IT-understøttelse, skal træde i kraft i Danmark. Det har stor betydning for, hvor god tid medlemsvirksomhederne får til at implementere egne IT-tilpasninger til det statslige IT-system.

 

- På mødet i december fik vi at vide, at departementets chefkonsulent endnu ikke havde sat sig nok ind i sagen til at give et endeligt svar. Efterfølgende har vi fået at vide, at enkelte eller måske alle de IT-krævende dele af EU-toldkodeksen, der efter det nugældende arbejdsprogram skulle blive implementeret den 2. oktober 2017, nu ser ud til at blive udsat til 2019. På et møde om ganske kort tid vil vi insistere på et klart svar på, om alle nye IT-løsninger først bliver nødvendige i 2019. Det svar vil vi selvfølgelig straks give videre til medlemsvirksomhederne, der skal have besked i så god tid som muligt, siger Henrik Beck

Nye koder på meget kort tid
Som det fremgår af det netop offentliggjorte materiale på SKAT’s hjemmeside er det dog ikke alt om IT, der kan vente til 2017 eller 2019. Allerede 1. maj 2016 skal der implementeres det, som SKAT selv kalder ”mindre ændringer i feltkoder m.v.”.

- Så vidt vi kan vurdere, er de nye koder teknisk set bagateller i forhold til udvikling, afprøvning og implementering af et helt nyt statsligt IT-system på toldområdet, som efter skatteministeriets egne skøn mindst vil koste en milliard kroner. Men helt ligetil er ændringerne i feltkoderne dog ikke, for SKAT vil allerede her i januar samle den bestående IT-følgegruppe til møde om den praktiske udvikling og implementering frem mod 1. maj 2016. I følgegruppen sidder både erhvervsorganisationer og IT-leverandører, og her skal vi nok gøre vores ypperste for at sikre, at SKAT også får styr på feltkoderne, og det helst i så god til inden 1. maj 2016, at medlemsvirksomhederne også får tid til deres forberedelser. Der er meget, der skal falde på plads i løbet af meget kort tid, slutter Henrik Beck, der kan kontaktes på hbe@dasp.dk

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com