Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Transporter skal væk fra vejene

Søgeord:

2. marts 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

964 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Havnepolitisk debat: Fokus på vækst og samarbejde.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt samlede mandag aktørerne inden for den danske havnesektor til havnedag i Århus Havn.

 

Havnedagen i Århus Havn blev indledt med taler af ministeren og formanden for havnelovsudvalget fra 2011, Orla Grøn Pedersen. Herefter var der paneldebat med udgangspunkt i spørgsmålene om, hvorvidt den nuværende havnelov skaber de rigtige rammer for vækst og samarbejde. Det blev hurtigt tydeligt, at paneldeltagernes udgangspunkter var meget forskellige.

 

Hvor borgmesteren i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) lagde vægt på behovet for afbureaukratisering og havneloven som væksthæmmer, så talte formanden for Danske Havnevirksomheder Klaus G. Andersen om nødvendigheden af en klar rollefordeling mellem havne og havnevirksomheder og fastholdelse af annonceringspligten, når en havn vil påtage sig nye opgaver.

Peter Olsen, transportpolitisk chef i Danmarks Rederiforening lagde i sit indlæg vægt på, at ambitionerne bør række ud over kommunegrænsen og landegrænsen. Han pegede til EU’s målsætning om, at 30 % af alt gods, der i dag transporteres mere end 300 kilometer på landevejen, fra 2030 skal transporteres ad søvej eller jernbane. Altså et skift imod såkaldt ”intermodal” transport, hvor flere transportformer indgår.

 

-Det store vækstpotentiale ligger i en opfyldelse af EU’s målsætning. Det er her, at vi virkelig kan flytte noget. Men der ligger en stor opgave for alle led i transportkæden – ikke mindst havnene – for at sikre, at den intermodale transport bliver konkurrencedygtig og dermed attraktiv for transportkøberen. Det handler om at effektivisere og minimere omkostningerne i alle kædens led samtidig med, at de lovgivningsmæssige rammer skal forbedres, bl.a. med et indre marked for søtransport, udtalte Peter Olsen.  

Et gennemgående tema var en fortsat professionalisering af havnebestyrelserne, kommercialisering af havnene, og en generel enighed om, at praktiske hindringer for bl.a. havnesamarbejder, bør kunne løses. Endelig var der også en konstatering af, at udfordringerne i store og små havne er meget forskellige, hvor især de store havne spiller en afgørende rolle i den intermodale transportkæde.

 

-Den gode diskussion på havnedagen viste, at der trods klare interesseforskelle er enighed om, at havnene er centrale for fortsat lokal maritim vækst i Danmark. Samtidig synes der også at være bred opbakning til synspunktet om, at effektive havne og konkurrencedygtige havneydelser er afgørende for, at intermodal transport kan spille en større rolle fremadrettet. Det lover godt for det videre forløb, siger transportpolitisk chef i Rederiforeningen Peter Olsen.  

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com