Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Transportør agerede "groft uagtsomt"

Søgeord:

26. maj 2017  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

976 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ny afgørelse fra Østre Landsret.

Ifølge en afgørelse fra Østre Landsret var det groft uagtsomt af en transportør at efterlade gods i en presenningstrailer på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads. Det er konklusionen, efter Østre Landsret i sidste uge stadfæstede en tidligere afgørelse fra Sø- og Handelsretten.

 

Det skriver Njord Law Firm, der mener, at dommen får betydning for, hvordan vejtransportører fremover bør undersøge, om godset er tyveritækkeligt.

 

Ifølge Njord Law Firm var hverken Sø- og Handelsretten eller senere Østre Landsret i tvivl om, at det var groft uagtsomt af en transportør at efterlade gods i en presenningtrailer på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads. Grov uagtsomhed fra transportørens side medfører, at transportøren hæfter ubegrænset for tab opstået under transporten.

Der var imidlertid uenighed om, transportøren havde handlet groft uagtsomt alene ved at henstille en trailer, uanset hvad der var aftalt mellem parterne og uanset hvilket kendskab transportøren havde til, om godset var tyveritækkeligt.

 

Det mente Sø- og Handelsretten, men dommen blev anket til Østre Landsret, som i sidste uge stadfæstede dommen – dog med begrundelse om, at transportøren burde have taget højde for godsets værdi, da transportøren valgte at henstille det på en parkeringsplads weekenden over.

 

Østre Landsret begrundede sin afgørelse om, at transportøren havde handlet groft uagtsomt, med at gods og presenningtrailer blev henstillet over en weekend på en ubevogtet og uoplyst parkeringsplads beliggende i et industrikvarter, samt at transportøren ud fra sin viden i sagen burde have fået afklaret, hvad kategoriseringen af godset som ”Kategori B”-gods indebar.

Advokat Christian Benedictsen-Nislev fra Njord Law Firm, som har ført sagen, anbefaler, at transportører kender sit gods:

 

- Vi anbefaler, at transportører nøje vurderer den foreliggende information om godset. I tilfælde af tvivl om godsets karakter bør ordregiveren og/eller afsenderen anmodes om at bekræfte dette. Det beror fortsat på en konkret vurdering, om en transportør har handlet groft uagtsomt. De seneste årtiers danske afgørelser har fastlagt en række faktorer, som domstolene lader indgå i denne vurdering, og som transportørerne derfor også bør have for øje, siger Christian Benedictsen-Nislev.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com