Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Tredje del af EU’s mobilitetspakke

Søgeord:

18. maj 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1220 gange

Læses i øjeblikket af:

1

EU-Kommissionen præsenterer tredje og sidste del af vejpakken.

 

EU-Kommissionen præsenterede torsdag den tredje og sidste del af mobilitetspakken, der skal fastlægge den fremtidige regulering af det europæiske vejgodstransporterhverv.

 

Vejpakke tre fokuserer på sikker, ren og forbundet mobilitet. Pakken indeholder blandt andet forslag vedrørende klima og CO2-reduktion, øget digitalisering af transportsektoren og større trafiksikkerhed.

 

Den umiddelbare reaktion fra brancheorganisationerne ITD og DTL – Danske Vognmænd er positivt.

 

ITD: Fælleseuropæisk

Kommissionens tredje vejpakkeudspil lægger op til en række tiltag, der skal fremme udviklingen i den europæiske vejgodstransport. På klimaområdet foreslår Kommissionen for første gang nogensinde, at der indføres C02-standarder for lastbiler. I 2025 skal de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye lastbiler være 15 procent lavere end i 2019 for at sikre, at udledningen reduceres så hurtigt som muligt.

Der foreslås endvidere et vejledende reduktionsmål for 2030 på mindst 30 procent i forhold til værdierne i 2019. Disse mål stemmer overens med EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen og vil ifølge Kommissionen skabe betydelige brændstofbesparelser for transportvirksomhederne.

 

- Vejgodstransporten skal også yde sit bidrag til at løse klimaudfordringerne. Vi arbejder i erhvervet intensivt på at nedbringe transporternes påvirkninger af klima og miljø, og i løbet af de senere år er lastbilernes udledning blevet markant mindre. Men det er helt afgørende, at der kommer fælles europæiske retningslinjer på det her område, så der er lige vilkår for alle virksomheder, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Digitalisering

Der er også stor fokus på øget digitalisering af sektoren, og man vil nu endnu mere aktivt fremme elektronisk udveksling af transportdokumenter. Blandt andet skal en del af Kommissionens forslag sikre, at de europæiske myndigheder anerkender digitale dokumenter i forbindelse med kontrol og håndhævelse af regler.

 

- Den digitale omstilling går stærkt, og det er derfor af enorm betydning, at der sikres et fælles grundlag for, at virksomhederne kan omstille sig til den nye digitale virkelighed og udnytte de muligheder, teknologien giver for at mindske de administrative og økonomiske omkostninger. Herudover vil forslagene bidrage til en effektiv og mere ensartet håndhævelse af reglerne i alle medlemslande, og det er vigtigt for at sikre en fair konkurrence på markedet, siger Carina Christensen.

Trafiksikkerhed

Kommissionen lægger på trafiksikkerhedsområdet op til en række tiltag, der skal gøre lastbiler endnu mere sikre og forebygge ulykker. Blandt andet lægges der op til, at køretøjer skal udstyres med avancerede sikkerhedsfunktioner som for eksempel avancerede nødbremsesystemer, vejbaneassistenter til biler og systemer til lastbiler, der kan registrere cyklister og fodgængere, så ulykker undgås.

 

- Også når det gælder trafiksikkerhed, er det vigtigt at få fælles regler, da godstransport er grænseoverskridende. I ITD mener vi, at Kommissionens udspil indeholder en lang række gode og nødvendige foranstaltninger, der helt sikkert vil forbedre sikkerheden på vejene og reducere antallet af ulykker, siger Carina Christensen.

 

ITD vil nu gennemgå Kommissionens tredje vejpakke i detaljer og udarbejde høringssvar til de enkelte forslag.

DTL: Klima og sikkerhed

Også DTL – Dansk Vognmænd vil nu nærlæse tredje del af EU-Kommissionens mobilitetspakke.

Først kom mobilitetspakke 1 i maj 2017 med 7 forslag og en række rapporter til forbedring af vilkårene for operatører og chauffører i EU Indre Marked for vejtransport. Så kom pakke 2 i november 2017 med fokus på miljø og klima for vejtransport med mindst 4 forslag og en række andre dokumenter.

 

- Nu vil vi fordybe os i forslagene og få kigget nærmere indholdet. Jeg mener ikke, vi er presset meget på tid – ikke mindst set i lyset af, at et blokerende mindretal af lande omkring Road Alliance ønsker mere tid til at drøfte det nuværende EU-formandsskabs udspil på baggrund af mobilitetspakke 1 og 2. Men vi ser frem til at gå pakke 3 grundigt efter i sømmene, siger Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør i en pressemeddelelse.

- Jeg hæfter mig i første omgang ved, at det er første gang, at EU forsøger at lave standarder for CO2 udslip fra lastbiler. Forslaget kommer efter stor succes med reduktion af andre emissioner fra lastbiler – f.eks. NOx – gennem EURO-normerne. Og det sker selvfølgelig i erkendelse af, at transport – land, vand, fly – står for en stadig større andel af CO2 udslippet, fordi andre sektorer har reduceret sine udslip betragteligt, siger Erik Østergaard.

 

 - Det andet, jeg hæfter mig ved, er forslaget om mere sikre køretøjer. Det indeholder blandt andet installering af systemer til at gøre chaufføren opmærksom på f.eks. cyklister foran eller på siden af køretøjet og forbedret udsyn for chaufføren. Det anser jeg for en rigtig vigtig diskussion, fortsætter Østergaard.

Effektiv kontrol

DTL-direktøren vil også se nærmere på forslaget om elektronisk fragtdokumenter:

 

- Dette bliver overordentlig vigtigt, idet det sådan set en forudsætning for en effektivt kontrol af f.eks. cabotage, kombineret transport, udstationeringsregler mv. Men, som nævnt, så mener jeg, at vi nu må nærstudere pakken – og så i øvrigt udskyde den samlede behandling af pakken til efter skiftet i EU-formandsskabet. Der bliver også en valgkamp op til Europa Parlamentet, der finder sted i marts/april 2019, og en ny Kommission er udpeget i efteråret 2019 er dog tvivlsomt, så der er nogle ubekendte, vurderer Erik Østergaard.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk