Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Tysk tunnelmodstand på dagsordenen i Berlin

Søgeord:

20. oktober 2017  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

522 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Regeringsdannelse: NABU kræver fornyet bedømmelse af Femernbælt­forbindelsen.

Berlin – I lyset af de igangværende sonderingsmøder mellem CDU/CSU, De Grønne og FDP kræver den tyske natur-interesseorganisation NABU en fornyet bedømmelse af den omstridte faste Femernbælt­forbindelse.

 

I den bilaterale aftale mellem Tyskland og Danmark (Statstraktaten) står der udtrykkeligt i artikel 22, at de kontraherende stater skal drøfte situationen igen, hvis forudsætningerne udvikler sig markant anderledes end antaget og anderledes end, hvad der var kendt på tidspunktet for indgåelsen af traktaten. Det indebærer efter NABU's mening ikke blot mulighed for men ligefrem pligt til at underkaste det stadig dyrere og i miljømæssig henseende risikofyldte projekt en nationaløkonomisk gennemgang.

 

- Der er behov for trafikomlægning og som led i denne for en kritisk tilgang til store infrastrukturprojekter. At det er på høje tid, viser negative eksempler som storlufthavnen Berlin-Brandenburg, Stuttgart 21, uddybningen af Elben og Jade-Weser-Port i Wilhelmshafen. Det skal være slut med finansielt uansvarlige mammutprojekter på bekostning af naturen og miljøet" udtaler Leif Miller, der er landssekretær for den tyske naturfredningsforening NABU.

Die Grünen

Især partiet ”De Grønne” har hele vejen igennem forholdt sig kritisk til etableringen af forbindelsen. Ud over de forudsete miljøpåvirkninger på den tyske side er omkostningerne til de baglandsforbindelser til Femernbæltforbindelsen, som Tyskland skal finansiere, blevet mere end tre gange så høje. Det skyldes bl.a. den planlægningsmæssigt og finansielt aldeles uafklarede nyopførelse af Femernsund­forbindelsen samt den ny jernbanestrækning fra Lübeck og nordpå, der oprindelig blot bestod i elektrificering af den eksisterende banelinje.

På denne baggrund undrer NABU sig over udtalelser fra chefen for Femern A/S, Claus F. Baunkjær, om at der fra dansk side kan planlægges med yderligere en milliard som finansiel stødpude oven i de allerede planlagte syv en halv milliard euro.

Finansierings­grundlaget for projektet er nemlig efter NABU's mening i forvejen kuldsejlet.

 

Passager­prognosen for jernbanen er halveret. Danmark vil gøre Storebæltsforbindelsen mere attraktiv gennem massive prissænkninger og regner derfor med 800 000 færre køretøjer via Femernbælt.

 

Kort før indgåelsen af Statstraktaten om Femernbæltforbindelsen afhændede Tyskland og Danmark det fællesejede rederi Scandlines, der imidlertid ikke har til hensigt at indstille sejladsen men i stedet vil konkurrere med tunnelen på markeds­økonomiske vilkår.

Adskillige trafikeksperter har længe ytret tvivl om, hvorvidt Femernbæltforbindelsen henset til de mange alternativer i Østersøregionen overhovedet vil medføre den af sponsorerne forventede "støvsugereffekt".

Uvederhæftige

NABU anser de danske trafikprognoser for uvederhæftige. Et eksempel på talmagien er især håndteringen af grænsehandelstrafikken. Alene en tredjedel af prognosen på omkring 10 000 køretøjer i døgnet er ikke trafik mellem Hamburg og København men indkøbstrafik. Danskerne i regionen kører til Tyskland på færgebilletter med rabat for at købe billige forbrugsvarer.

 

- Udtalelsen fra Claus F. Baunkjær fra Femern A/S, om at byggeriet går i gang i 2020, er et klodset forsøg på lulle de danske vælgere og politikere i søvn og indgyde tillid. Et så miljøskadeligt mammutprojekt i et EU-naturfrednings­område uden ordentligt finansieringsgrundlag har vi tænkt os at bekæmpe juridisk, udtaler NABU's Femernbælt-ekspert Malte Siegert.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com