Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Udvidelse af Vordingborg Havn er VVM-pligtig

Søgeord:

2. maj 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

653 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Trafik- og Byggestyrelsen kræver VVM-undersøgelse af de næste etaper på havneudvidelse.

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Vordingborg Havn om udvidelse af havnen og har afgjort, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse).

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan påbegyndes, før der er udarbejdet en VVM-redegørelse, og Trafik- og Byggestyrelsen på baggrund af denne har givet tilladelse til udvidelsen.

Det skriver Trafik- og Byggestyrelsen på styrelsens hjemmeside.

 

Fire etaper

Vordingborg Havn ønsker at udvide havnen i fire udviklingsetaper, der bl.a. indeholder en større opfyldning på søterritoriet. At projektet er VVM-pligtigt, skyldes, at det er omfattet af bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet, § 3, stk. 2, nr. 1.

Trafik- og Byggestyrelsen er myndighed for vanddelen i projektet, mens Vordingborg Kommune er myndighed for landdelen. Læs eventuelt mere på kommunens hjemmeside.

Vordingborg Erhvervshavn bliver udvidet allerede i år i det havnen beskriver som første etape:

- Havnen udvider sin kapacitet med et nyt kajanlæg og et nyt stort havnebassin vest for Masnedø. Udbygningen skyldes flere nye kunder på havnen. Udvidelsens første etape består af et 156 meter nyt kajanlæg og et nyt havnebassin vest for det eksisterende havneanlæg på Masnedø. For at give plads til større skibe uddybes sejlrenden ind til havnen fra 6,5 til 7,4 meter og udvides til 40 meters bredde.

Samtidig byggemodnes de tilstødende havnearealer, så der bliver plads til nye virksomheder på havnen.

Når det nye kajanlæg og havnebassin er færdigt, og når kundegrundlaget er på plads, indledes arbejdet med at forberede de næste mulige etaper af havneudvidelsen – der altså kræver en VVM-redegørelse - som skal tilføre havnen yderligere havnearealer, mere kaj og uddybe sejlrenden til 9,40 meter, så der bliver mulighed for at betjene endnu større skibe.

Havneudvidelsen udføres af CG Jensen A/S, MSE A/S og Svendborg Uddybning.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com