Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Vejpakke – ambitioner og forventninger

Søgeord:

9. maj 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

614 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Transportbranchen venter spændt.

Europa-Kommissionen lægger i disse dage sidste hånd på vejpakken. Pakken forventes at blive offentliggjort den 31. maj 2017 og vil få afgørende betydning for danske transportvirksomheders aktiviteter.

 

De kommende initiativer i vejpakken forventes at adressere de mest presserende spørgsmål og udfordringer i den europæiske vejtransportsektor netop nu og kan grundlæggende inddeles i tre søjler – markedssøjlen, afgiftssøjlen og den sociale søjle. Kommissionen har udmeldt, at man med revisionerne vil præcisere gældende regler særligt med henblik på at gøre kontrol og håndhævelse nemmere i praksis.

Afgørende beslutninger

Et velfungerende indre marked er afgørende for transportbranchen, mener ITD.

 

Det forventes, at Kommissionen i høj grad vil beskæftige sig med problemstillinger, som vedrører adgangen til erhvervet og markedet. Særligt presserende udfordringer er spørgsmålet om cabotage og datterselskaber i udlandet.

 

EU-debatten om ulovlige selskabskonstruktioner i Europa har presset Kommissionen til at revidere EU-lovgivningen om etablering af forretningssted. Revisionen vil sigte på at forbedre grænseoverskridende samarbejde mellem medlemslande, ligesom revisionen skal sikre bedre håndhævelse af de relevante bestemmelser, blandt andet ved at stille en række konkrete krav til en virksomhedsetablering.

 

Også i spørgsmålet om cabotage er der behov for mere præcise regler. EU’s cabotageregler og særligt fortolkningen heraf har givet anledning til stadig flere debatter i EU-medlemslandene. Dette har fået Kommissionen til at arbejde med en ny definition af cabotage. ITD støtter op om dette arbejde.

Den sociale dagsorden

Transportsektoren har i den seneste tid været ramt af nationale særregler, hvor fem lande har indført mindsteløn med forskellige dokumentationskrav for at overholde mindstelønnen. Reglerne forpligter transport- og logistikvirksomheder til at betale deres chauffører i overensstemmelse med de nationale regler om mindsteløn, når chaufførerne kører cabotage og international transport i værtslandet. De forskellige dokumentationskrav har ledt til store administrative byrder for såvel virksomheder, chauffører og myndigheder. Der et behov for, at EU-medlemslandene fortolker reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed ens og finder særlige løsninger for transportbranchen. ITD forventer derfor, at Kommissionen tager fat i problemet med den voldsomme administrative byrde, som strider mod principperne i det indre marked og hæmmer den europæiske vækst.

Den 31. maj 2017 forventes de præcise initiativer at blive fremlagt, hvorefter Rådet og Europa-Parlamentet skal forhandle initiativerne på plads. /mb

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk