Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Vi styrkes gennem samarbejde

Søgeord:

18. april 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

771 gange

Læses i øjeblikket af:

1

ITD-generalforsamling: Formandsberetning.

 

 

En overenskomstaftale på vej, en branche i fremgang og ros til regeringen. Formanden for ITD, Gert Jakobsen vendte årets begivenheder, da han afgav sin beretning til ITD’s generalforsamling.

 

Formand Gert Jacobsen indledte sin beretning i det politiske hjørne med valget af ny regering og den glædelige melding om, at vi igen kunne sige velkommen til en gammel kending på transportministerposten – Hans Chr. Schmidt. Han roste regeringen for at være kommet godt i gang og hentydede til at branchen oplever en regering og en minister, der er meget villig til at lytte til os vognmænd og sætte handling bag ved ordene. Han påpegede også nogle af de tiltag, der umiddelbart fulgte med den nye regering:

- Allerede i forbindelse med regeringsdannelsen, kunne vi med glæde konstatere, at nye positive politiske vinde blæser over vores branche. Regeringen valgte som noget af det første at flytte virksomhedskontrollen væk fra politiet og tilbage til Transport- og byggestyrelsen. Et stort ønske fra ITD og noget vi har arbejdet på i mange år. Vi håber og tror, at denne ændring kommer til at betyde, at vi kan få indrettet en mere rimelig virksomhedskontrol, så vi får en helhedsvurdering af forholdene i de enkelte virksomheder end den kontrol efter ”taxameter”-princippet, som vi har oplevet igennem de seneste mange år, sagde han.

Flygtninge på motorvejen

Gert Jakobsen rundede også flygtningesituationen og den midlertidige grænsekontrol i sin tale, som han kaldte en stor udfordring for regeringen. Han tilkendegav også ITD’s syn på denne situation.

 

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i ITD følger udviklingen tæt. Vi har en del medlemmer, som er direkte afhængige af et effektivt indre marked, og alle dem, som måske ikke direkte kører grænseoverskridende, nyder også godt af, at godsstrømmene flyder så gnidningsfrit som muligt. Men vi anerkender også, at vi oplever en ekstraordinær situation i Europa lige nu. Og ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære løsninger. Vi har derfor med glæde noteret os, at grænsekontrollen er indrettet på en måde, som generer erhvervet og vores medlemmer mindst muligt. Der er endnu engang grund til at rose regeringen for at finde en løsning på et vanskeligt problem, som også tilgodeser vores ønsker, lød det fra formanden.

 

ITD Arbejdsgiver

En af de ting, der har fyldt meget i ITD’s bestyrelsesarbejde, har været etableringen af ITD Arbejdsgiver. Gert Jakobsen gav en fyldig beskrivelse af den proces, der har været i forhold til etableringen af ITD Arbejdsgiver. Han beskrev også det arbejde, der har været efterfølgende for at finde en modpart.

 

- Jeg er meget glad og stolt over at kunne præsentere, at der er seriøse forhandlinger i gang om en overenskomst på transportområdet mellem ITD Arbejdsgiver og Krifa. Vi har netop på vores generalforsamling i ITD Arbejdsgiver redegjort for processen. Det er et stort og vigtigt skridt for os, og vi forventer, vi får lavet en aftale, som efterlever vores mål om at lave en god og fleksibel overenskomst – som er til at forstå for både vognmænd og deres ansatte, og som samtidig sikrer gode løn og ansættelsesvilkår. Forventningen er, at vi står med en aftale på plads ultimo april 2016, sagde Gert Jakobsen.

En branche i fremgang

Formand Gert Jakobsen glædede sig også over, at det igen går godt i branchen:

 

- Der er så mange muligheder for vores branche – og for de fleste af vores medlemsvirksomheder er der godt gang i hjulene. Det er glædeligt at kunne konstatere, at omkring halvdelen af vores medlemmer forventer en bedre indtjening i 2016 end i 2015 – og dette set i lyset af at der også var en stor andel, der oplevede en stigning i resultatet i 2015. Det går den rigtige vej – og selvom der ikke er tale om et stort opsving, kan vi med glæde konstatere, at der er meget at køre med – og at mange også oplever, at resultaterne følger med. I ITD er vi meget glade for, at en samlet transportbranche på vejtransportrådet har lavet et oplæg til transportministeren, som skal sikre, at vækst kommer på dagsordenen, lød det blandt andet fra formanden.

Vi styrkes gennem samarbejde

- Samarbejde er vigtigt for, at vi kan nå resultater. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at ITD ønsker at samarbejde så bredt som muligt, sagde Gert Jakobsen.

 

Han henviste til, at ITD har mange alliancepartnere. Han fremhævede i denne sammenhæng samarbejdet med Danske Busvognmænd, som ITD de seneste år har haft et godt kontorfælleskab i København. Og senest er Danske Busvognmænd kommet ind som associeret medlem i ITD.

 

Formanden nævnte også samarbejdet med Ribe Amts Vognmandsforening - som associeret medlem - og sluttede af med at sige, at der også plads til andre foreninger, hvis de ønsker at være en del af ITD-familien.

 

Afslutningsvist takkede Gert Jakobsen medarbejderne i ITD, FDE og Vialtis for et godt stykke arbejde.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com