Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Fagpolitisk resultattavle

logo

Indhold leveret af Danske Speditører

(pr. 1. maj 2020)

 

Afholdelse af tekniske orienteringsmøder om IT-systemerne på toldområdet (december 2019)
Efter langvarigt pres fra Danske Speditører indbyder de danske toldmyndigheder nu til tekniske orienteringsmøder, der skal give speditionsfirmaer og andre virksomheder mulighed for at tilpasse og udvikle løsninger, der er kompatible med de kommende IT-systemer bag den danske implementering af EU-Toldkodeksen. Møderækken startes i januar 2020.

 

Dispensationen til at rekruttere gymnasialt uddannede forlænget til 2023 (november 2018)
Ved årsskiftet 2017/2018 udråbte Danske Speditører forlængelsen af dispensationen til at ansætte gymnasialt uddannede (studenter) i en to-årig uddannelsesaftale til at være vores absolutte fagpolitiske topprioritet i 2018. Den har vi indfriet i november 2018, hvor forligskredsen på Christiansborg efter massivt lobbyarbejde fra Danske Speditører har besluttet, at forlænge dispensationen frem til 2023. Den stod ellers til at udløbe i sommeren 2020. Og den overgangsordning blev egentligt kun indført, da erhvervsuddannelsesreformen så dagens lys, fordi Danske Speditører pressede voldsomt på allerede i 2013 og 2014. Nu er det altså anden gang, at vi får vores vilje på det punkt.

 

Tomme containere og andre tomme lasteenheder betragtes som kombineret transport (marts 2018)
Efter pres fra Danske Speditører har Transportministeriet i forbindelse med en revision af bekendtgørelsen om såkaldt kombineret transport givet en indrømmelse, der betyder meget for speditionsvirksomhederne. I modsætning til tidligere betragtes "transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere" fra 1. juli 2018 som kombineret transport, "såfremt de tomme lasteenheder er genstand for omsætning dokumenteret ved et trnsportdokument". Efter vores opfattelse er det ubetinget et fremskridt for arbejdet med at skabe effektive transport- og logistikløsninger til gavn og glæde for transportkøbernes konkurrencekraft – og dermed for væksten og beskæftigelsen i samfundet.

 

 

Deadline for EU-toldkodeksen er opgivet (December 2017)
Skatteministeriet har meddelt, at EU-kommissionen har besluttet at opgive 2020 som deadline for, hvornår alle dele af EU-toldkodeksen skal være fuldt indført i alle medlemslande. EU-kommissionen har i december 2017 offentliggjort et forslag om tillade medlemslandene en langt senere implementering. Dette forslag vil i løbet af kort tid blive behandlet og vedtaget efter alle kunstens regler i EU-systemet i Bruxelles, hvorefter det bliver officiel EU-politik, som vil gælde i samtlige medlemslande. De danske toldmyndigheder har meddelt, at man i Danmark næppe vil kunne nå at være klar med det hele før 2023-2024. Dermed er kritikken fra først Danske Speditører og senere andre erhvervsorganisationer blevet imødekommet. Læs mere her

 

 

Samtlige 16 toldekspeditionssteder bevares (November 2017)
Efter pres fra først og fremmest Danske Speditører har Skatteministeriet meddelt, at alle 16 nuværende toldekspeditionssteder opretholdes. Dermed er kritikken af planerne om at lukke toldekspeditionssstederne i Middelfart, Aalborg og Kvistgaard blevet imødekommet. Dermed slipper virksomhederne for at køre lange omveje for at stille med godset hos toldmyndighederne  - læs mere her

 

 

 

Speditøren kan ikke straffes ved videreformidling af forkerte vægtoplysninger (februar 2017)
I sagen om containervejning kan vi føje endnu en sejr, fordi et møde med Søfartsstyrelsen i februar 2017 har åbnet for, at HVIS en container er forsynet med en fejlbehæftet vægt, og speditøren alene har videreformidlet vægten til rederiet, vil bødeansvaret bliver tildelt den reelle afskiber.

Det kom frem på mødet, at Søfartsstyrelsen er af den opfattelse, at der er metodefrihed for hvorledes afskiber fremsender VGM-oplysninger til rederiet. Det betyder i praksis, at VGM-oplysningen kan fremgå af et andet dokument end konnossementet. Fordelen herved er, at det således vil fremgå klart, hvem der er har deklareret vægten og som i denne sammenhæng fremstår som afskiber af den pågældende container. Den udmelding kan reelt betyde, at speditører ikke skal holde for, hvis det viser sig at VGM-oplysningen var forkert. Så vil den reelle afskiber blive gjort til ansvarssubjekt, lyder det fra Juridisk Afdeling i Danske Speditører. Læs mere her

 

 

Danske Speditører er førende på toldområdet (Januar 2017)
Som den eneste erhvervsorganisation har Danske Speditører været inddraget i formuleringen af den nye officielle vision for fremtidens danske toldadministration. Det skete i januar 2017. Danske Speditører er stolt over at have bidraget til visionen, for visionen er udtryk for nytænkning på området. Nu står der i den officielle vision, der bl.a. er gengivet i stillingsbeskrivelsen til jobbet som styrelsesdirektør for den nye Toldstyrelse:

1) Vareflowet på tværs af landegrænser foregår ukompliceret på baggrund af data, som udveksles mellem virksomhederne og toldvæsenet

2) Toldvæsenet udfører en kontrol, som skal gøre det svært for de få og nemt for de mange

3) Transformationen af toldområdet tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for hurtig service, forudsigelighed og effektivt vareflow.

4) Toldvæsenet skaber forudsigelighed for virksomhederne ved at samle og stille data til rådighed om varernes bevægelig over grænser

5) Tilgængeligheden og anvendelsen af data understøtter forretningsmodeller, som styrker landets konkurrenceevne og vækst

6) Data skaber transperens i toldprocesserne og transporten af varer, som erhvervslivet kan bygge nye forretningsmodeller op omkring.

 

 

EU-Toldkodeks: Kun med fuld IT-understøttelse (November 2016)
I første omgang er alle administrativt tunge og økonomisk krævende dele af EU-toldkodeksen, der blev implementeret herhjemme 1. maj 2016, reelt blevet udsat efter pres fra Danske Speditører. Det er sket med henvisning til slet og ret manglende IT-understøttelse. Det drejer sig om især økonomisk sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO. Fra 1. januar 2017 skal der dog stilles sikkerhed for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO, men dette kommer kun til at omfatte bevillingshavere, der har fået bevilling til MIO efter 1. maj 2016. Efter pres fra bl.a. Danske Speditører er ordningen dog blevet strikket sammen på en nem måde, idet bevillingshaverne skal betale 10 kroner pr. indgivet angivelse. Det er en klar forbedring i forhold til, hvad Skatteministeriet oprindeligt havde lagt op til.  Læs mere her

 

 

Mere styr på EU-toldkodeksen (Oktober 2016)
Den danske regering i skikkelse af skatteminister Karsten Lorenzen anerkender, at de danske toldmyndigheders forberedelse af EU-toldkodeksens indførelse herhjemme har været for dårlig. SKAT nedlægges, og i 2018 oprettes en egentlig Toldstyrelse til at stå for driften. Allerede i 2016 er der etableret et Implementerings Center for Told (ICT), der skal sørge for, at udviklingen af især den nødvendige IT-understøttelse kommer på skinner til tiden. Samtidig afsættes, ifølge skatteministeriet, alle de nødvendige midler hertil. Dermed accepteres den kritik, som først Danske Speditører og siden resten af dansk erhvervsliv er kommet med. Danske Speditører har fået lovning på at blive inddraget tæt i alle aspekter af forberedelsesarbejdet.

Statsministeren og skatteministeren har meddelt at målet på toldområdet er ”en mere digital og kundevendt toldbetjening af borgere og virksomheder, så de danske virksomheders globale handel understøttes bedst muligt”. Denne målsætning fugter fint med, hvad Danske Speditører i længere tid har advokeret for.

 

 

Speditørernes uddannelsesvej er fuldendt (September 2016)
Uddannelsesvejen er nu fuldendt med tilladelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af 20. september 2016 til at etablere en Diplomuddannelse i Spedition. Hermed er der nu en sammenhængende uddannelsesvej, der starter ved Speditørelevuddannelsen og ender med Diplomuddannelsen.

 

 

Skal ikke certificeres to gange (August 2016)
Speditionsvirksomheder og andre firmaer behøver ikke bruge tid og penge på også at blive ISO-certificeret for at udføre containervejning efter metode 2 i de danske regler om vejning af containere, der skal transporteres ad søvejen. AEO-certificering anerkendes som en ligestillet standard. Det har Danske Speditører fået presset igennem – meget imod Søfartsstyrelsens vilje - med henvisning til, at AEO-certificering anerkendes i flere af de nordeuropæiske lande, vi normalt sammenligner os med, fx. UK, Holland og Belgien. Læs mere her

 

 

Vi vil informeres rettidigt (Marts 2016)
Efter massivt pres fra Danske Speditører – bl.a. gennem folketingets skatteudvalg – holdt SKAT meget imod sin vilje informationsmøder over hele landet forud for indførelsen af EU-toldkodeksen 1. maj 2016. Hermed er vejen forhåbentligt banet for, at der bliver holdt decentrale informationsmøder forud for alle væsentlige systemændringer, der følger i kølvandet på EU-toldkodeksen de næste mange år. Det vil spare speditionsbranchen for at skulle bruge unødigt megen tid til at sætte sig ind i EU-toldkodeksen.

Sådan arbejder vi

Danske Speditører arbejder for at det skal være nemmere og mindre bureaukratisk at drive logistik- og speditionsvirksomhed i Danmark. Det vil gavne alt og alle - både speditørernes kunder i industrien, varemodtagerne, produktiviteten, væksten og beskæftigelsen!

Vi er branchens politiske talerør, og arbejder via:

·       Et tæt samarbejde med udvalgte og relevante transportpolitiske politikere på Christiansborg

·       Et tæt samarbejde med udvalgte medlemmer af EU-parlamentet

·       Et tæt samarbejde med andre brancheorganisationer og relevante myndigheder

·       Deltagelse i relevante myndighedsudvalg og arbejdsgrupper

·       Et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere

·       Vi er en høringsberettiget brancheforening i forhold til national og international lovgivning

·       En politisk struktur med medlemsbesatte Fagudvalg og Lokalforeninger

 

 

 

 

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk